Fundamentalist åpnet Venezia

(VENEZIA) Under terrorangrepet 11. september 2001 satt Mira Nair på et fly til Toronto etter å ha vunnet Gulløven for
Monsoon Wedding. I år åpnet hun festivalen med
Den motvillige fundamentalisten.

Den motvillige fundamentalisten (
The Reluctant Fundmentalist) er en kompleks politisk  thriller som setter spørsmål ved både patriotisme, politikk, religion og moral. Filmen er basert på Mohsin Hamids bestselger med samme navn. Filmen handler om en ung pakistaner som opplever den amerikanske drømmen og slår seg opp som megler på Wall Street.

Skepsis

Etter 11.september opplever han skepsisen mot muslimer samtidig som  han selv utvikler en forståelse for det som skjedde. Han forlater karrieren på Wall Street til fordel for en jobb som universitetslærer i Lahore på et universitets som preges sterkt av religiøs fundamentalisme.

Å lage filmen ga Mira Nair mulighet til å oppdage Lahore som hun besøkte for første gang for seks år siden.

– Det moderne Pakistan er noe langt mer enn det du leser om i avisene som stort sett handler om korrupsjon, halshugging  og terrorisme.

Mira Nair sier hun ble tiltrukket av Hamids roman fordi den ført og fremst er en dialog mellom Øst og Vest.

– Vi vet alle at det har vært en enorm skepsis mellom den muslimske verden og Vesten det siste tiåret. Filmen er et forsøk på å bygge broer over denne skepsisen.

Problemer

– Selv lever jeg i tre land: USA, India og Uganda og opplever  hvordan vi opplever en vanskeligere verden etter  11. September 2001. Selv merket vi det under innspillingen. Riz Ahmed  (
The Road to Guantanamo,
Four Lions), som spiller hovedrollen, ble nektet visum til USA.  Avslaget var ikke begrunnet og var umulig  få. Ved hjelp av gode kontakter jeg har i Det hvite hus fikk vi avslaget omgjort.

Også finansieringen bød på problemer forteller Mira Nair til Cinema:

–  Amerikanske finansinstitusjoner trekk seg øyeblikklig da de hørte hva filmen handlet om. Hadde det ikke væt for Doha Filminstitutt i Qatar, hadde det ikke blitt noe av denne filmen.