Med livet som innsats

SABOTØREN OG KUREREN

Norge 2017

Regi: Tore Severin Netland

Med: Harry Sønsterød, Kenneth Åkerland Berg, Karoline Stemre, Terje Ranes, Elvira Wilberg, Monica Borg Fure, Susann Bugge Kambestad, Filip Amundsen Stav

 

Nå kommer
Sabotøren og Kureren, filmen om Harry Sønsterød, motstandsmannen som var med både i Milorg og i Osvald-gruppa. Den har hatt noen før-premierer i Oslo og Heggedal i løpet av oktober og lanseres nå som Nores første kinofilm på nettet!SE TRAILEREN HER

Bak filmen står Tore Severin Netland (69). Han er født i Haugesund, arbeidet tre år som scene- og lystekniker på Den norske Opera før han tok fotolinjen på Sogn videregående skole og senere Medialinja i Volda. Han har lang fartstid som journalist og kortfilmskaper og har vært redaktør av fagbladet Rushprint og medarbeider i Programbladet. Hans siste prosjekt var
Offer eller Spion? – en spennende, godt fortalt og veldokumentert film om Asbjørn Sunde, kommunisten som aldri fikk full anerkjennelse som motstandsmann pga. sitt medlems-skap i Osvald-gruppa.

Harry Sønsterød, som i dag er 96 år, er en annen av krigens kjemper på ytterste venstre fløy. Han vokste opp i Heggedal i Asker, utdannet seg i byggefaget da krigen kom og melde seg til tjeneste i Milorg. Men han ble overført til Osvald-gruppa, der han fikk ansvaret for en større sabotasjegruppe på 40 mann. Han ledet blant annet sprengning-en av arbeidskontoret i Tønsberg og jernbane-linjen på Fåberg. Gruppen ranet også et par banker for å skaffa penger til motstands-arbeidet! Men Sunde sørget for at banksjefene fikk kvittering for beløpene. Som ingeniør etter krigen fikk Sønsterød store oppgaver i gjenreisningen av det nye Norge, bl.a. byggingen av Rådhuset i Sandvika og Storebrandbygget i Oslo.

Sønsterød er interessant fordi han var effektuiv og hadde en profesjonell innstilling til ”arbeidet” : Vi skulle ikke drive med politikk, men med sabotasje, forteller han i filmen. Han så det som viktig ikke å drepe mennesker ved de ulike sabotasjeaksjonene. Mange oppdrag i bygge-bransjen etter krigen gjorde at han aldri engasjerte seg særlig når det gjaldt den kalde krigens forfølginger av kommunister, heller ikke da Sunde ble dømt for spionasje etter krigen. Men han uttaler stor sympati for Sunde som nazi-motstander, organisator og som medmenneske. Viktige scener i filmen viser Asbjørn Sunde, kona og sønnen på flukt. Sønsterød hjelper dem ved å skaffa bedre husvære enn det de hadde søkt tilflukt i.

I liket med Netlands forrige film består
Sabotøren og Kureren av intervjuer, (hovedsakelig med Sønsterød selv), dramatiske rekonstruksjoner og arkivmateriale. I rollen som Sønsterød finner vi Kenneth Åkerland Berg sammen med Karoline Stemre som spiller Else, kureren og kjæresten til Sønsterød. De gjør begge en levende fremstilling av rollene. Under krigen bodde Harry og Else under jorda med falsk identitet og falsk pass. De ble viet av Asbjørn Sunde som ville ha orden i rekkene og ikke noe ”liv i synd”!

I ulike biroller er det også gjort god og troverdig innsats, selv om enkelte av de dramatiserte scenene virker noe omstendelige og kanskje ikke helt nødvendige? Fotograferingen er fremragende, lyd og musikk likeså. Klippingen er rask og effektiv, men av til litt for springende etter min smak. En hake ved filmen er også at bruken av statister som tyske soldater gjentas litt for ofte, slik at vi kjenner igjen de ulike personene, de samme kan da ikke være med overalt?

Netland har godt grep om sammensetningen av de tre hoved-elementene og bruk av biler, jernbane, klær og bygninger er helhetlig gjennomført. Man får et godt inntrykk av Sønsterød, hans samtid og hans handlinger, mannen er jo et tidsvitne av dimensjoner, dessuten har han en god porsjon humor. Netland har stort sett finansiert filmen selv, med 3 000 000 kr i støtte fra Forsvaret. Han er en god historiker og idealist, vi håper NRK viser filmen i løpet av neste året.