Desperate kinoeiere med tomme saler: -Kulturministeren må ta grep nå!

Bransjeorganisasjonen Film & Kino mener at kulturminister Abid Raja må ta grep ovenfor norske kinoer og smittevernregler – og det nå. Dersom det ikke skjer, er kinobransjen redd for at kino som mediekanal og kulturbærer vil kunne bli kraftig svekket.

Kinoene kan ikke overleve ved å vise gamle eller halvgamle filmer. Da kan de like godt stenge, sier Jørgen Stensland.

I den stadig hardere konkurransen om folks oppmerksomhet er vi dypt bekymret for kinoenes fremtid, som vil ramme hele den norske filmbransjen da kinoene står for 70-80 % av en films inntekter i Norge, sier assisterende direktør Jørgen Stensland i Film & Kino.

Samlet bransje

I går sendte Morten Christoffersen i Norske Filmdistributørers Forening, Åse Kringstad i Produsentforeningen Virke samt Guttorm Petterson i Film & Kino et nytt brev til kulturminister Abid Raja om tingenes tilstand i kinobransjen med gjeldende smittevernregler.

I brevet til kulturministeren skriver de blant annet:

«Tolkningen av en meter fra skulder til skulder kan gjøre ubotelig skade. Kanskje er det allerede for sent for kinoenes renommé som samlingssted for de store filmopplevelsene. De strukturelle endringene som har oppstått som en følge av at kinoene har måtte stenge ned under koronautbruddet har ført til en innholdstørke som gjør at publikum lett venner seg til å velge andre tilbud. Det kan ta årevis å bygge opp kinoenes unike posisjon igjen».

Reglene må endres

Kinobransjen mener at dagens krav om en meters avstand målt fra skulder til skulder er svært ødeleggende for bransjen på både kort og lang sikt. De har tidligere foreslått å måle en meter fra nese til nese. Med bransjens forslag kan man benytte annet hvert sete – og ikke to tomme seter mellom hver kinogjenger – slik status er nå.

Brevet til kulturministeren svarer på brevet de fikk fra embetsverket i departementet 3. juli. Da hadde kino-organisasjonene skrevet et brev 23. juni til kulturministeren om konsekvensene ved å benytte en meters avstand fra skulder til skulder.

-Svaret fra departementet fraskriver seg egentlig ansvaret for den plutselige endringen i hvordan meteren skal måles ved å henvise til helsemyndighetene og vise til diverse kompensasjonsordninger. Kinoene hadde inntil 18. juni tilpasset seg tidligere anbefalinger fra FHI, som ble støttet etter dialog med smittevernleger i flere fylker. Da var konklusjonen å bare tilby annet hvert sete, bortsett fra til medlemmer av samme husstand, hvor meteren måles fra ansikt til ansikt og kinoene konfigurerte sine salgssystemer deretter. Maksimalt antall seter som kunne selges per sal var i tillegg justert til 200 fra 15. juni, slik myndighetene har anbefalt, sier Administrerende Direktør Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Bransjeorganisasjonene innen kino er nå redde for strukturelle endringer – som er til fordel for de multinasjonale strømmetjenestene – mens lokale kinoer vil bli taperne.

Film & Kino presiserer at de har respekt for smittevern og norske helsemyndigheter. Samtidig er de fortvilet over konsekvensene for kino-Norge.

– Alt tyder på at det ikke vil bli noen endring før 1. september. Da kan det hende det åpnes for inntil 500 i samme sal, slik de allerede har gjort i Danmark. Det får i praksis liten betydning så lenge tolkningen av meterregelen er slik som i dag. Det er svært få saler i Norge som er store nok til å nyte godt av dette. De fleste kinosaler vil i lang tid, muligens også etter 1. september, bare kunne benytte ca. 1/3 av kapasiteten. I mindre saler blir det svært lite, selv om den øvre rammen økes, sier Stensland.

– Kinoene har tatt en enorm belastning i forhold til Covid-19. Med dagens smittevernregler vil de fleste populære filmtitler utebli. Vi lever av ferskt og godt innhold – både nasjonalt og internasjonalt. Et svakt filmtilbud gir svake besøkstall, sier Guttorm Petterson i Film & Kino.

Besøket stuper

I dag er det rundt 205 kinoer, 480 saler og virka 82 000 seter i kino-Norge. I fjor solgte norske kinoer i underkant av en million billetter per måned. I april var det 30 884 besøk mot 773 950 april i fjor, mens det i mai var 71 872 besøk mot 797 663 i mai i 2019. I juni i fjor var det 706 590 besøk på norske kinoer mot 152 212 i juni 2020. Mens det i første halvår 2019 var 4 892 444 besøk på norske kinoer, var tilsvarende for første halvår 2020 på 2 512 060 besøk, ifølge Film & Kino.

Da kinoene følger alle smittevernregler er den faktiske setekapasiteten i norske kinoer i dag på rundt 10 000 seter – og ikke 82 000 seter, selv om setene er der.

Fra 12. mars og i to måneder var kino-Norge nesten 100 prosent lukket. Kun enkelte «Drive in» forestillinger og noen varianter med familievisninger ble gjennomført. Kinoene går fortsatt med begrenset kapasitet – og taper store penger. Fra 7. mai startet en gradvis åpning av kinoene.

Film & Kino representerer alle kinoer i Norge.