4

«Arctic» -alene i Arktis

Filmer om mennesker som er strandet alene til havs eller i ødemarken har nærmest blitt en egen sjanger.  Såkalte overlevelsesfilmer gir svært konkrete utgangspunkt for det evige tema om mennesket versus natu...