4

«Moonlight» – svartere enn natta

Moonlight er en sterk oppvekstfilm fra Miamis tristere områder. Vi følger den unge Chiron som  vokser opp byen mer slitne områder  hovedsakelig bosatt av svarte og preget av forfall, arbeidsledighet og kriminal...