En riktig blodrød jul, hilsen Reinert Kiil

Reinert Kiil er fra Honningsvåg. Norges nordligste by – i gamle dager kjent som Lille Chicago. Her samlet fiskere fra både ut- og innland seg for å drikke og slåss.  Før fastlandstunnelen kom, måtte de som s...