5

«Blackbird» – når døden blir virkelighet

Hvis Blackbird kan starte samtaler om assistert selvmord - eller får familier til å snakke om ubehagelige forhold, har filmen lykkes med langt mer enn å underholde. Et sted ved den amerikanske østkysten står...