Kosmorama får mer penger

Kosmorama har fått en solid budsjettøkning og kommet med på driftsbudsjettet til Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Kosmorama – Trondheim internasjonale filmfestival kommer nå med på driftsbudjettet til Sør-Trøndelag fylkeskommune med en økning i støtten på nesten 70% (fra 300 000 til 500 000).

Kosmorama er Midt-Norges største filmfestival og en av de viktigste festivalene innen sitt felt i Norge. Festivalen viser hvert år rundt 80 filmer fra hele verden. De siste årene har også andelen trøndersk film på programmet økt markant, i takt med at et stadig sterkere filmfelt har vokst fram i regionen. Veksten i produksjonsmiljøet kan har blant annet en bevisst og kontinuerlig satsing på virkemiddelapparatet i kommune og fylket en stor del av æren for. Etableringen av filmfond og senter har spilt en avgjørende rolle i utviklingen.

 

Med på driftsbudsjettet

”Vi er glade for at fylkeskommunen nå øker støtte fra 300.000 til 500.000 (en økning på nesten 70%) og ikke minst, at vi nå kommer med på driftsbudsjettet i fylket. Dette er en anerkjennelse for festivalens betydning og gir oss mer forutsigbare rammer. Dette er et viktig bidrag for at festivalen kan fortsette å utvikle seg og vokse i fremtiden», sier direktør Silje Engeness.

– Når fylkeskommunen nå også går inn for å gi Kosmorama både ett økonomisk løft og driftsstøtte, er dette en anerkjennelse av at produksjon og presentasjon henger sammen. Festivalen har en viktig rolle å spille som visningssted for de gode filmene, møteplass for bransjen og arena for et stort filminteressert publikum, fagfolk og entusiaster.”

Møteplass

Kosmorama har siden starten vært med på å styrke filmformidlingen i Midt-Norge som en viktig møteplass og brobygger mellom filmproduksjon og presentasjon. Kosmorama har vært gjennomført årlig siden 2005, og markerte på mange måter starten på den store filmsatsingen i Sør–Trøndelag.

– Kosmorama har en viktig rolle å spille i å styrke og profilere midtnorsk filmindustri og Midt-Norge som en solid filmregion. De siste tre årene har vi gitt filmer med forankring i regionen en svært sentral plass på programmet. Dette har bidratt til økt profilering og synlighet for disse filmene, og vi tror også dette har vært en viktig faktor i å øke festivalens publikumsbesøk. Noe av det som er spennende med dagens trønderske filmskapere er at de virker både lokalt, regionalt og internasjonalt. For en festival som skal være et vindu ut mot verden er det fantastisk at vi er del av et så spennende felt. Trøndelag er filmregionen som har hatt best utvikling de siste årene.