Boikotter Amanda

Dette i protest mot at det i kategorien for Beste Kinofilm legges stor vekt på at filmen må ha «publikumsappell» for å kunne vinne. Dette strider mot praksis ellers i verden inkl. Oscarutdelingen.


Thelma har åpenbart publikumsappell, så vi gjør ikke dette for egen del, tvert i mot smerter det oss fordi vi føler
Thelma vil kvalifisere til flere priser. Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier produsent Thomas Robsahm. Og vi vet dessuten at flere andre framtredende filmskapere vurderer å gjøre det samme om ikke noe blir gjort.

 

Mistillit

-Under årets utdeling var det påfallende at flere kritikerroste titler ble forbigått, sannsynligvis pga ”manglende publikumsappell”. Mest oppsiktsvekkende er det at en film som mottar hele seks nominasjoner (
The Rules For Everything) likevel ikke nomineres som beste film, mens filmer med langt færre nominasjoner når opp. Det er også slående hvor lite sammenheng det er mellom de kreative kategoriene for regi/manus og kategorien for beste film. I år vant Izer Aliu prisen for beste regi, mens filmen hans
Fluefangeren ikke engang var nominert som beste film. Slikt skal egentlig ikke skje, og i så fall bare unntaksvis. I stedet er det i ferd med å bli et mønster i Amanda-sammenheng, sier Thomas Robsahm i en pressemelding.

– Dersom priser skal deles ut på basis av besøkstall, så er det naturlig at Folkets Amanda går til en av de mest sette filmene på kino. Men nominasjonene og prisen for beste kinofilm må alltid gå til den filmen juryen anser er den kvalitativt beste filmen, uavhengig av kommersiell suksess og størrelsen på lanseringsbudsjettet, sier produsenten.

 

Besøkstall og kvalitet

Mens Oscarprisen ikke tar hensyn til besøkstall men gir sterke og mer radikale filmer som
Moonlight mulighet til å vinne, har Amanda valgt å gå i motsatt retning de siste årene.

– Selv om det ligger åpenbare kvaliteter i å skape et produkt med bred appell, så er det ingen automatisk sammenheng mellom besøkstall og kvalitet. Dersom evnen til å nå bredest mulig skal vektlegges mer enn andre kvaliteter ved en filmproduksjon, bør man heller opprette en egen kategori for beste lansering, avslutter Robsahm.

 

Produsenter protesterer

Etter siste Amanda-utdeling har både medlemmer av årets jury og en stor gruppe produsenter(alle tidligere vinnere av beste kinofilm) gått ut mot denne underlige særnorske regelen, men Amandakomiteen har valgt å forsvare den, og har ikke på noen måte vist at de har tatt kritikken til etterretning. Det er derfor teamet bak T
helma nå går til det radikale skritt å trekke filmen fra  vurdering til neste års priser.