Tyrkiske refleksjoner

Det handler om det å være menneske, og forholde seg til andre og sine omgivelser. Vi befinner oss på landsbygda i Tyrkia. Her i det billedvakre  Anatolia har folk gjennom generasjoner bodd i boliger hugget ut i kalkfjellet. Århundrers historie sitter igjen i veggene i de sukkertoppaktige boligene.

I en landsby har den feirede skuespilleren Aydin arvet et hotell og flere eiendommer. Her har han slått seg ned sammen med sin kone og sin nyskilte søster. Vinteren er på vei og turistene forlater stedet som igjen overlates til beboerne og vintersøvnen legger seg over landskapet og samfunnet. Det er samfunn som fremdeles virker etter føydale prinsipper og folk fremdeles står med lua i hånden i møte med overklassen som Aydin representerer. Til tross for sin milde væremåte bygger konfliktene seg opp rundt ham – både med sin unge kone og omgivelsene.

Selv overlater ha driften av hotellet og innkrevingen av husleie fra fattigfolk til sin assistent for selv fullt og helt å kunne konsentrere seg om sine pompøse aviskronikker og ikke minst sitt store prosjekt- en bok om tyrkisk teaters historie.

Vintersøvn er en film som bæres frem av dialogen hvor det hele understrekes med vakre bilder av et fattig samfunn fjernt fra det norske sosialdemokratiet.

Gjennom filmens mer enn tre timer gjøres eksistensielle diskusjoner som etter hvert avdekker personenes indre tanker – og som er allmengyldige for både deg og meg.