Erik Poppe starter innspillingen av Utøya-film i september

– Vitnebeskrivelser om hvordan noen opplevde den lammende frykten og hvordan andre fant en vei ut av den tilsynelatende håpløse situasjonen berørte meg dypt, sier filmens regissør Erik Poppe. – Dette er det aller mest utfordrende og krevende prosjektet jeg noensinne har jobbet med. Det setter alle oss som ønsker å lage denne filmen på en enorm prøve. ”Sannheten” er det ikke mulig å framstille, men opplevelsen kan kanskje forstås. Virkeligheten overgår fantasien, og en av kunstens oppgaver er å formidle det uforståelige, sier Poppe.

 LES OGSÅ: Lars von Trier beklager Dogville etter massemordet

Følger to søstre

12 minutter før det første skuddet på Utøya, møter vi Kaja (18), hennes lillesøster, og deres venner på sommerleir. Alle engasjerte og opptatt av hva som har skjedd i Oslo.

Så brytes tryggheten og idyllen da skudd høres og panikken sprer seg, og i løpet av de neste 72 minuttene følger vi Kaja på hennes flukt – minutt for minutt. Hun kommer bort fra lillesøsteren, og i letingen etter henne kommer hun over ungdommer med ulike strategier for å overleve. Noen klarer det, andre ikke.

 

Angrepet på Utøya

Filmen skal ikke speile alt som skjedde på de ulike arenaene 22. juli, men tar utgangspunkt i angrepet på Utøya for å identifisere følelsene og dilemmaene på en så direkte måte som mulig. Filmen vil skildre hendelsene på Utøya sett utelukkende fra ungdommenes perspektiv.

Uansett hva man gjorde, eller hvor man gjemte seg, kunne man bli drept. Filmen er også en skildring av hvordan mange tok hånd om hverandre og viste fram det aller sterkeste og positive i vår menneskelighet, i en situasjon hvor det var vanskelig nok å bevare fatningen.

 

Manus basert på dybdeintervjuer

Filmen er ingen dokumentarfilm. Den tar utgangspunkt i all den informasjon som finnes om minuttene ute på øya og setter dette i en sammenheng som lar seg anvende i en fiksjonalisert form. Manuskriptet baserer seg på en rekke dybdeintervjuer med overlevende ungdommer. Enkelte av disse ungdommene vil også delta bak kameraet under opptakene, og bidra til fortellingenes troverdighet.

Hovedkarakterene er oppdiktet, men de opplever angrepet som ungdommene gjorde på øya den 22.juli. Med en opphevelse av klart identifiserbare personer, kan filmen fokusere på å gjenskape dramaet slik det skjedde, speile opplevelsen, tiden det tok, og følelsene som fantes mens det skjedde – på en så verdig måte som mulig.

Opptakene skjer i september 2017.