Ulrikke Benestad vant 100.000.- for filmidé

Juryen hadde ni prosjekter til vurdering. Nivået var gjennomgående høyt, og juryen har grunn til å tro at flere filmideer enn prisvinnerens vil bli realisert. I sluttvurderingen besluttet juryen å legge visse kriterier til grunn for dette årets tildeling: De søkte å premiere et prosjekt som hadde en selvstendig og original tilnærming til materialet, med en tydelig kunstnerisk visjon, aktualitet og sterk menneskelig dimensjon.

Vinneren av konkurransen er en rendyrket fiksjonsfortelling med nåtidens norske krigsdeltakelse som bakteppe. På dette stadiet har nok ikke ideen ennå funnet sin endelige form, men juryen ser at fortellingen har stort potensial og kraft som kan forløses gjennom videre manusarbeid.

Mange spennende prosjekter

Av femten påmeldte prosjekter til Film3 og Østnorsk filmsenters filmidékonkurranse ble ni prosjekter valgt ut og presentert for en kritisk jury. Det var høyt nivå og mange spennende filmprosjekter med temaet krig og konflikt. Felles for alle er at de er spillefilmer. De fleste ideene hadde handling fra 2. verdenskrig og de norske troppene i Afghanistan, og ett prosjekt tok for seg Lillehammer-saken fra 1974.

 

DE ÅTTE ØVRIGE DELTAKERNE VAR: (Prosjektene i parentes)

Linda May Kallestein og Alexander Eik (Fallen (obs: Fallen uttales på norsk), Afghanistan)

Elsa Kvamme (Ruth Maiers dagbok, 2. verdenskrig)

Henrik M. Dahlsbakken (Gjester på jorden, 2. verdenskrig)

Amund Lie (Allied Strike, Afghanistan)

Christopher Grøndahl (Tab, Afghanistan)

Thomas Wangsmo (Osvalds menn, 2. verdenskrig)

Bjergljot I. Bleken (Jakten på den røde prins, Lillehammer-saken)

Baard Enoksen (Kaprolat, 2. verdenskrig)