Ny «Skjelvet»-trailer

Handlingen i
Skjelvet er bygget på det faktum at et nytt jordskjelv kan treffe Norges hovedstad når som helst. I 1904 ble nemlig Oslo truffet av et jordskjelv på hele 5.4 på Richters skala.


SE TRAILEREN HER

Skjelvet førte til omfattende skader, men heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt. I 2018-versjonen kan det se ut som det går betydelig verre, og filmskaperne har åpenbart forskerne på sin side. I en kronikk i Aftenposten i 2004 skrev Conrad Lindholm, seniorforsker ved Norsar (seismologisk senter i Norge): «Geologiske argumenter tilsier at det er grunn til å vente store fremtidige jordskjelv i Oslo-regionen, men når de kommer, vet vi ikke. Det vi med sikkerhet vet, er at befolkningstettheten og infrastrukturen i Oslo og i regionen rundt Oslofjorden er betydelig mer sårbar i dag enn tilfellet var i 1904.»

Sundland kom over kronikken og ble nysgjerrig.

– Jeg er født og oppvokst i Oslo, men hadde aldri hørt noe om denne jordskjelvfaren. Informasjonen var både skremmende og fascinerende. Skremmende fordi nesten ingen kjenner til denne ulmende faren som ligger rett under Norges hovedstad, og fascinerende fordi norsk film er kommet så langt at det i dag er mulig å lage film om det. Med Bølgen brøt vi mange barrierer for hva man trodde var mulig i norsk film, og med Skjelvet setter vi igjen en ny standard. Det er virkelig helt unike bilder publikum skal få ta del i når Skjelvet inntar norske kinoer.