Anbefaler salg av 49 prosent av Bergen kino

Etter gjennomført selskapsgjennomgang av Bergen Kino AS med datterselskaper er det inngått en avtale med SF Kino AS, med forbehold om bystyrets godkjennelse, hvor selskapet verdsettes til 180 millioner kroner. Dette vil gi Bergen kommune 88 millioner kroner for salg av 49 prosent av aksjene, opplyser Bergen Kommune i en pressemelding. Prisen er fastsatt etter at kinobygget i Magnus Barfots gate er skilt ut i et eget aksjeselskap som kommunen stadig vil eie 100 prosent.  

SF Kino AS driver kinovirksomhet i Sandvika, Sarpsborg, Tønsberg, Moss og Lillestrøm, og har i tillegg eierandeler i kinoer i Stavanger, Sandnes og Skien. Selskapet er en del av det svenske mediekonsernet Bonnier, som er den største aktøren innen kinodrift i Norden.

SF Kino AS kommer som følge av avtalen med Bergen kommune til å flytte sin forretningsadresse til Bergen, og vil som en strategisk partner bidra til videreutviklingen av Bergen Kino og dets datterselskaper i årene fremover. Partene er også enige om at Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) skal videreføres i sin nåværende form, heter det i pressemeldingen.