Den menneskelige faktoren

I det unike filmprosjektet
Human – som også finnes i kortere og lengre versjoner som multimediaprosjekt på nett – har filmskaper og fotojournalist Yann Arthus-Bertrand i løpet av mer enn to år intervjuet over 2000 mennesker i 60 land. Disse deler sine små og (som oftest) store historier rett i kamera, i tette nærbilder mot nøytral, sort bakgrunn, og favner om temaer som krig, kjærlighet, homofobi, forsoning, fattigdom og immigrasjon. Uten at vi får noe mer informasjon om disse menneskene enn deres ansikter og hva de sier til oss – og med dette appellerer filmen direkte til tilskuerens evne til empati.

Som en slags kapittelinndelinger inneholder filmen også en rekke pustberøvende vakre flyfotosekvenser, også filmet over hele kloden, som er med på å gjøre Human til en film som på mer enn en måte ser menneskeheten i makroperspektiv. Med en spilletid på mer enn tre timer er dette en svært mektig og overveldende filmopplevelse, som både er nedstrippet og storslått på samme tid – og som blir ekstra sterk i kinosal. Human tegner et bevegende bilde av hva det vil si å være menneske, med og uten ”lig” på slutten av ordet, og er både en studie i menneskelig mangfold og av menneskeheten som et skjebnefellesskap.