«Under sanden» – Suveren dansk krigsfilm

6
Total vurdering

Under sanden er en rystende film om tiden etter andre verdenskrig i Danmark. Regissør Martin Zandvliet har laget en film om et tema Danmark helst vil glemme – om tyske tenåringssoldater som ble satt inn for å rydde minefeltene på den danske vestkysten i 1945.

Minefeltene hadde tyskerne hadde lagt ut i frykt for en alliert invasjon av Tyskland gjennom Danmark.

Det er sommeren 1945 og hatet mot tyskerne sitter fremdeles dypt i befolkningen – hos så vel sivile som militære. Sersjant Carl Rasmussen (Carl Møller) har fått ansvaret for å rydde et av områdene på Jyllands vestkyst for miner. Den troppen tyske soldater han er tildelt består av fjorten vettskremte tenåringer – grønnskollinger med minimal erfaring.

Død og lemlestelse

Da freden kom ble tyske soldater satt til jobben med å rydde minefeltene. Av tusen som ble satt inn i jobben endte det med død eller lemlestelse for halvparten av dem. Behandlingen av de tyske fangene stred mot Geneve-konvensjonen som Danmark hadde ratifisert.  Den forbyr fanger å utføre farlig arbeid – herunder minerydding.

Svært mange av tyskerne var tenåringer – satt inn i krigens siste fase. Det er bakteppet for denne krigshistorien son danskene historiebøker har fortiet og først nå kommer denne skampletten frem i offentligheten.

Avstand til hendelsen gjør at det er mulig å se på historien med andre øyne – og danske historikere går god for filmen selv om regissøren har tatt seg visse kunstneriske friheter. I virkeligheten var det britiske militære som hadde ansvaret. I Under sanden er da den danske sersjanten vi møter ikledd britisk uniform.

Glimrende

Carl Møller  gjør en suveren rolletolkning i rollen som sersjanten. Han er macho – og følelsesmessig omgitt av panserstål, men etter hvert slår det brister. Carl Møllers rolletolkning er noe av det beste jeg noensinne har sett i en skandinavisk film.

Sersjant Carl Rasmussen har et oppriktig hat til disse som representerer den okkupasjonsmakten, men han lever tett på dem på dem ute ved havet og etter hvert oppdager han de menneskelig sidene hos de unge tyskerne som bare drømmer om å komme hjem til Tyskland og starte livet på nytt, men mister livet en etter en i minefeltet. Det gjør riktig vondt å se en del av scenene hvor de tyske tenåringene langsomt føler seg frem på i minefeltet –og du bare venter på at det skal smelle.

Regissør Martin Zandvliet evner å få frem angsten til de tyske ungdommene samtidig som han gjennom sersjantens utvikling viser veien mot forsoning.
Under sanden er årets beste skandinaviske film. Film blir ikke stort bedre enn dette!

6
Total vurdering