«Når befrielsen kommer» – krigens moralske dilemma

4
Total vurdering

Få lager bedre filmer om andre verdenskrig enn danskene. «Når befrielsen kommer» tar for seg en for nordmenn ukjent del av den danske krigshistorien.

I krigens siste år kom det 250 000 tyske flyktninger – eldre, kvinner og barn til Danmark.

Filmen bygger på virkelige hendelser. De tyske flyktningene ble plassert i interneringsleirer over hele landet. Et av stedene som måtte ta imot sin del var den sydfynske Ryslinge Højskole – en dansk folkehøyskole. Forstanderen Jacob (Pilou Asbæk) og hans familie får beskjed om å ta imot to hundre flyktninger av den tyske kommandanten på stedet, men det kommer hele fem hundre.

Before It Ends | August 24, 2023 (Denmark) Summary: Inspired by true events, depicts a dark chapter in the history of Denmark and the unimaginable dilemmas that people must face in the wake of a war.
Countries: DenmarkLanguages: Danish, English

For å kunne drive stedet ser Jacob seg nødt til å sende elevene hjem før folkehøyskoleåret er omme. Invasjonen av de tyske flyktningene blir dårlig mottatt av danskene, som anser det som tyskernes egen plikt å ta vare på sine landsmenn. Også skolens lærere reagerer. Blant dem er motstandsmannen Birk (Morten Hee Andersen), som i filmen blir symbolet på det uforsonlige tyskerhatet. I begynnelsen av filmen blir legefaren hans likvidert av tyskere som en del av en Gestapo-hevnaksjon etter et attentat mot tyske soldater.

Lokalbefolkningen ønsker ikke at dansker hjelper tyskere under noen omstendigheter. Skolens forstanderskap, bestående av presten og handelsforeningen, ønsker ikke at Ryslinge skal ha rykte på seg som tyskvennlig.

I krigens siste år kom det 250 000 tyske flyktninger – eldre, kvinner og barn til Danmark.

Moralsk dilemma

Helsetilstanden er elendig blant flyktningene. Etter hvert bryter det ut difteri blant tyskerne som er stuet sammen i skolens gymsal, og barn og eldre dør daglig av sykdommen. For Jacob blir det et moralsk dilemma – han kan ikke bare se på at folk dør. Fra de lokale legene er det lite hjelp å få. Den danske legeforeningen har vedtatt at man ikke skal hjelpe tyske flyktninger – det er tyskernes ansvar.

LES OGSÅ: Andre verdenskrig fortalt i 10 danske krigsfilmer

Jacob og familien kommer tett innpå de tyske flyktningene, blant annet gjennom den tyske legen Heinrich (Peter Kurth fra Babylon Berlin), som bærer hardnakket et lite nazi-emblem på jakken. Han har mistet begge barna sine i skyttergravene. Han vet ikke lenger hvor kona er. Tar han av hakekorset, har det hele vært meningsløst, sier han til Jacob.

For Jacob og familien er det umulig å sitte stille og se på at tyskerne i gymsalen dør som fluer. For dem er det umenneskelig å ikke hjelpe, selv om de vil bli sett på som kollaboratører av folk i landsbyen.

Når tyskerne kapitulerer 8. mai blir Jacob behandlet som kollaboratør av motstandsbevegelen.

Blir stående alene

De fleste krigsfilmer, både danske og norske, er heltefilmer. Sett fra den vinkelen skiller «Når befrielsen kommer» seg ut. Modstandsbevegelsen og danskers oppførsel under krigen har sjeldent vært skildret så usympatisk. Heller ikke Jacobs 12-årige sønn blir skånet – han får malt et hakekors i pannen av sine klassekamerater. Jacob blir spyttet på av lokalbefolkningen.

Jacob blir som Dr. Stockman i Ibsens «En folkefiende»: «Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene». I likhet med Dr. Stockman blir han stående alene, uten allianser, uten forståelse fra motkreftene som mobiliseres.

Filmskaperen Anders Walter skal ha ros for å ta opp en kontroversiell side av andre verdenskrig i Danmark. Historien i seg selv er interessant, men filmen blir likevel aldri engasjerende. Til det er den altfor konvensjonell – et melankolsk melodrama.

Pilou Asbæk, som absolutt hører med blant Skandinavias beste skuespillere og de siste årene har satset internasjonalt, fremstår blodfattig i dette som er hans første danske film på åtte år. Skuespillerprestasjonene i filmen overbeviser ikke.

Filmens tema og dilemma er absolutt aktuelt med tanke på dagens kriger i Gaza og Ukraina. Det er verdt å tenke på hvordan du hadde reagert hvis du hadde vært i hovedpersonens sted.

4
Total vurdering