Erik Poppe lager film om Quisling

Regissør Erik Poppe og Paradox får produksjonstilskudd fra NFI til den første spillefilmen om Vidkun Quisling. Dermed går filmskaperen fra kong Haakons nei til Vidkun Quislings  ja til den tyske invasjonen i 1940.

Paradox rettigheter AS og regissør Erik Poppe er tildelt 18 millioner kroner i produksjonstilskudd til spillefilmen Quisling.

Fem år med okkupasjon ender den 8. mai 1945. Gjenreisingen av nasjonen kan begynne, men først må siste kapittel skrives. I en mørk celle på Akershus festning sitter han som hadde gjort det største sviket av alle; Vidkun Quisling. Nå skal han stilles til ansvar for sine handlinger og uhyrlighetene nazismens ideologi førte til.

Dermed følger Poppe med nok ekt krigsepos. Kongens nei ble en stor suksess. Paradox rettigheter AS er et av de mestproduserende selskapene i Norge, med Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae som produsenter. Paradox har produsert alle Poppes filmer.

Vidkun Quisling etter arrestasjonen i 1945. Seinere ble han dømt for høyforræderi og henrettet. Foto: Norsk hjemmefrontmuseum.

Quisling er Erik Poppe og Paradox sin tredje film i trilogien «et skjørt demokrati». Denne gangen ønsker de å rette søkelyset på overgriperens tanker og motiver. Det sterke manuset bygger på grundig research, og er blant annet basert på hittil ukjente og unike kilder. En film om Quisling vil åpenbart vekke debatt 75 år etter hans død, også internasjonalt. Jeg har stor tro på at dette prosjektet skal kunne lokke publikum til kinoene, og åpne opp for stor samfunnsdebatt, sier filmkonsulent i NFI, Asle Vatn.

Filmen har også tidligere fått tilskudd til utvikling fra Norsk filminstitutt.