Nye tilskudd til lokale kinotiltak

Møteplass for ungdom, sci-fi-festival, nordiske filmdager, knøttekino og film med fokus er noen av tiltakene som får tilskudd fra NFI. Seks lokale kinoforetak mottar til sammen 452.000 kroner i tilskudd til ...