Nye tilskudd til lokale kinotiltak

Møteplass for ungdom, sci-fi-festival, nordiske filmdager, knøttekino og film med fokus er noen av tiltakene som får tilskudd fra NFI.

Seks lokale kinoforetak mottar til sammen 452.000 kroner i tilskudd til ulike arrangementer og filmkonsepter.

NFIs tilskuddsordning for lokale kinotiltak er etablert for å bidra til gode møter mellom film og publikum, og skal bidra til å styrke kinoens posisjon som kulturformidler lokalt. Nå mottar seks kinoer tilskudd til arrangementer og konsepter som skal avvikles etter som koronasituasjonen lokalt tillater det.

I Fredrikstad blir det ny tre dagers-filmfestival med science fiction, cosplay og fantasy i fokus. På Notodden skal det dypdykkes i kvalitetsfilm med innledere og samtaler etter filmvisningene. I Midtre Gauldal skal det arrangeres nordiske filmdager og vises nordiske filmperler for både barn, ungdom og voksne.

Haugesund ønsker å nå nye publikumsgrupper med KinoZonen for ungdom og konseptet Ny i byen?. Gjennom sistnevnte skal Edda kino vise filmer fra ulike land i verden og invitere lokale innbyggere til å presentere filmene og fortelle om landene. Etter filmvisningene blir det lagt til rette for sosialt samvær med mat og drikke, sosial atmosfære og gode filmsamtaler.

I Oslo kan byens befolkning få spennende filmopplevelser på både Vega Scene og Frogner kino. Vega skal utforske kunstfilm gjennom sitt konsept Vega Vernissage, og byr på konsertopplevelser på kino gjennom Vega Musikk. De vil også invitere smårollinger til KnøttekinoNorske filmklassikere på Frogner kino er en nostalgisk kjærlighetserklæring til den norske filmen hvor de skal vise et utvalg fra norsk films gullalder fra slutten av 30-tallet frem til 90-tallet.

Her er oversikt over tildelingene:

  • Fredrikstad kommune mottar 40.000 kroner i tilskudd til «Fredrikstad Scifi-festival 2021».
  • Frogner kino drift AS mottar 70.000 kroner i tilskudd til «Norske filmklassikere».
  • Haugesund kino og konserthus KF mottar totalt 185.000 kroner i tilskudd til «KinoZonen – Filmklubb for ungdom» og «Ny i filmbyen? Bli kjent på kinoen!».
  • Midtre Gauldal kommune mottar 15.000 kroner i tilskudd til «Nordiske filmdager».
  • Notodden kommune mottar 57.000 kroner i tilskudd til «Film med fokus».
  • Vega Scene AS mottar totalt 85.000 kroner i tilskudd til «Vega Musikk», «Vega Vernissage» og «Knøttekino».