Tordenskjold i kryssild

Tordenskjold omhandler den norske sjøhelten Peter Wessel, og Filmkameratene har gitt 1700-tallsdramaet et totalbudsjett på 75 millioner. Før jul måtte imidlertid Filmkameratene returnere pengene. I sin søknad var Morten Tyldum avklart som regissør, men Tyldum trakk seg fra prosjektet i forlengelsen av den internasjonale oppmerksomheten
Hodejegerne har ført med seg,  Han har uttrykt ønske om å prioritere sin potensielle karriere i utlandet. Jamfør NFIs vedtekter kan ikke et produksjonsselskap erstatte den regissøren som er oppgitt i søknaden, og samtidig beholde tildelte midler.

Samtidig har Yngve Sæther i Motlys, i samarbeid med manusforfatter Erlend Loe, lansert sine egne planer om å filmatisere legenden Peter Wessel. Motlys har oppgitt et totalbudsjett på 45 millioner. Tiden vil vise hvilken aktør som først får realisert sitt prosjekt. Mer enn én film om
Tordenskjold i løpet av kort tid vil muligens fremstå overflødig.