Norsk films fremtid

Utviklingsprogrammet UP er et samarbeid mellom Talent Norge og Norsk Filminstitutt, og inngår som en viktig del av de to virksomhetenes helhetlige satsing på kvinner i film- og TV-bransje. Kvinners historier og kompetanse er helt nødvendig for at filmene som lages i Norge skal nå ut til – og være relevante for – hele befolkningen.

Det var hele123 søkere til UP. Blant den har UP valgt ut 12 deltagere; åtte regissører, to produsenter og to som er både regissører og produsenter i programmet. Fire av dem jobber med dokumentar og åtte innen fiksjonsformatet.