Video archives concept.

Nordmenn strømmer mest i Norden

8 av 10 nordmenn strømmer film og TV. På fem år har andelen nordmenn som abonnerer på minst én filmstrømmetjeneste doblet seg fra 41 prosent til 77 prosent.

Dette er markant høyere enn i noen av våre naboland, og de norske filmstrømmerne bruker også soleklart mest tid på tjenestene i Norden – godt over 3 timer om dagen.

 The Polaris Nordic Digital Music Survey 2020, en stor undersøkelse om digitalt musikk- og filmkonsum i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Undersøkelsen, som har blitt gjennomført fire ganger siden 2014, utføres av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK) og Teosto (FIN).

– I 2015, tre år etter lanseringen av Netflix i Norge, oppga 41 prosent av nordmenn at de brukte filmstrømmetjenester. I 2018 var andelen 66 prosent og i 2020 har dette økt ytterligere til 77 prosent.

Funnene i en kontrollundersøkelse gjennomført etter koronautbruddet tyder også på at andelen har økt marginalt etter innføringen av koronatiltakene, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen. TONO er det eneste selskapet i Norge som lisensierer offentlig bruk av verdensrepertoaret av beskyttet musikk, og var i 2019 det desidert største selskapet i norsk musikkbransje med omsetning i 2019 på 771 millioner kroner. Filmstrømmetjenester er blant selskapets viktigste digitale forretningsområder.

Nordmenn ser mer enn svenskene, danskene og finnene

Med 77 prosent av de spurte er andelen nordmenn som oppgir at de abonnerer på videostrømmetjenester langt høyere enn i våre naboland. På andreplass ligger Danmark med 70 prosent, før Sverige med 68 prosent og Finland med 61 prosent. Bruken øker. Ved årsskiftet oppga nordmenn at de kikket 3,2 timer per dag. Til sammenlikning brukte Finnene, danskene og svenskene alle i gjennomsnitt 2,6 timer per dag på tjenestene. Undersøkelsen viser at tidsbruken har økt i alle land etter koronautbruddet.

 Netflix overlegent størst

Andelen som i undersøkelsen svarer at de abonnerer på Netflix, Viaplay og HBO Nordic øker både i Norge og i alle de fire nordiske landene. Svarene i den norske undersøkelsen plasserer Netflix på topp, etterfulgt av HBO Nordic, TV2 Sumo og Viaplay. Hele 57% av de norske respondentene oppgir at de har Netflix-abonnement og at 41 prosent av deres daglige TV-titting foregår på Netflix