Ingen har blitt koronasmittet på kino i Norge

Nittifem prosent av verdens kinoer ble stengt under den første bølgen av pandemien. Flere land i Asia holdt kinoene åpne til en viss grad, men de fleste land i Europa og Amerika har hatt strenge restriksjoner.

Celluloid Junkie (CJ) har ønsket å se hvilken effekt pandemien har hatt på kinovisningene på verdensbasis. De har jaktet på og sporet opp alle nyheter forbundet med pandemien siden de første kinoene stengte i Kina i februar på alle kontinenter, alle territorier og språkgrupper. De kan med sikkerhet fastslå at absolutt ingen smitteutbrudd kan spores til kino eller kinosaler.

De svært få eksemplene CJ har funnet hvor det har vært smittede personer på kino på verdensbasis kan telles på en hånd, og ingen av disse har vært smittekilder for et utbrudd av covid-19. Alle land har hatt ulike former for smittevern og smittesporing, men selv land med relativt høyt kinobesøk i perioden februar til september (som Sør-Korea) har bare hatt et svært lite antall innom som siden har vist seg å være smittet. På grunn av smittevernet har disse ikke brakt smitte videre.

I Norge kan ingen smitte føres tilbake til kinosaler.

I en krisetid for kinoene kan adminstrende direktår i Film & Kino, Gttorm Petterson, glede seg over godt besøk på norske filmer.

Strømmer til norske filmer

– Det hersker naturlig nok stor usikkerhet rundt hvilken effekt pandemien vil ha på folks kinovaner på lang sikt. Vi registrerer uroen i det amerikanske kinomarkedet, sier Guttorm Petterson, direktør i Film og Kino. – De store Hollywood-filmene er fremdeles viktig for oss og for publikum. Men vi ser også at det åpner seg en mulighet for norsk film når de store amerikanske titlene lar vente på seg.

Folk strømmer publikum til norske filmer. «Knerten og sjøormen» har blitt sett av 130 000 siden kinopremieren 3. juli. «Knutsen og Ludvigsen 2 – Det store dyret» passerte i går 179.000 (19. oktober) og «Børning 3» (med premiere 14. oktober) har allerede nådd 148.000, sier Petterson. Hittil i oktober har norsk film en markedsandel på nesten 60 prosent.