TIFF: Raja varsler avgift for strømmetjenestene

-De store strømmetjenestene må være med og finansiere norsk film og TV. Det fastslo kulturminister Abid Raja (V) da han åpnet han filmfestivalen i Tromsø.

– Når internasjonale strømmetjenester spiser store deler av det norske markedet, er det rett og rimelig at disse tilbyderne også bidrar tilbake til det markedet de opererer i, sa Raja i den filmpolitiske åpningskonferansen på Tromsø Internasjonale Filmfestival (18.-24. januar).

Tilbydere av strømmetjenester må investere en andel av sin omsetning i norske produksjoner. Kulturdepartementet har hatt møte med Netflix om dette, fortalte kulturministeren på den digitale åpningen av TIFF. Raja fortalte videre at  regjeringens intensjon om å sørge for at de store internasjonale strømmetjenestene medfinansierer norsk film.

Norsk filmbransje har i flere år etterlyst initiativ fra kulturdepartementet for å kreve internasjonale strømmetjenester for produksjonsavgift. Slike strømmeavgifter er ilagt i en rekke andre europeiske land.

På åpningskonferansen la Norsk Filminstitutts direktør Kjersti Mo fram NFIs strategi fram mot 2025. Hun understreket at filmbransjen er i rask forandring, og at de omdiskuterte endringene i Norsk Filminstitutts tilskuddsordninger er gjort for å styrke norsk film- og tv-produksjon i møte med internasjonal konkurranse.