Kristian Fyllingsnes overtar som leder for BIFF 

Kristian Fyllingsnes har blitt ansatt som ny festivalleder ved Bergen internasjonale filmfestival.

Han har lang erfaring fra stillingen som programsjef ved festivalen, og får nå i oppgave å drive frem en av Norges største filmfestivaler.

– BIFF er i mine øyne den klart beste filmfestivalen i Norge, og jeg ser med glede og stolthet frem til å ta fatt på oppgaven med å løfte festivalen til nye høyder, spesielt siden jeg allerede kjenner staben godt, og vet hvor mye verdifull kunnskap og erfaring som finnes i organisasjonen. Målet må være å gjøre BIFF uunnværlig for filmelskere, sier Kristian Fyllingsnes.

– Styret i BIFF er veldig glad for at Kristian har takket ja til oppgaven som festivalleder for BIFF. Etter en god og grundig ansettelsesprosess er vi trygge på at Kristian har de rette egenskapene og kvalifikasjonene som trengs for å utvikle BIFF videre. Med Kristian får BIFF en visjonær og strategisk festivalleder med bred kompetanse på den nasjonale og internasjonale filmbransjen, sier styreleder i BIFF, Jeanette Heggland.

Takker Tor Fosse

Den påtroppende festivallederen tiltrer i stillingen med umiddelbar virkning, og beskriver seg selv som svært motivert til å bygge videre på festivalen som svært mange i Bergen og filminteresserte nasjonalt har et kjært forhold til:
– Gjennom 17 år i filmbransjen har jeg vært heldig nok til å få jobbe tett med Tor Fosse som festivalsjef, og sett potensialet i film som demokratibyggende verktøy. Det har gitt meg innsikt i hva stillingen innebærer av ansvar og utfordringer, men også i muligheter og potensiale for å utvikle BIFF videre, sier Fyllingsnes.

Tor Fosse, som har vært festivalsjef ved BIFF siden den ble etablert i 2000, gikk av med pensjon ved nyttår, etter å ha ledet frem nok en vellykket utgave av festivalen, som har stabile besøkstall på over 50.000.

– Tor har vært en enorm drivkraft for hele filmmiljøet i Bergen, på Vestlandet og nasjonalt, og har vært helt essensiell for å bygge opp BIFF til å bli en av de viktigste festivalene i Norge og i Norden.

Forhenværende festivalleder Tor Fosse sier følgende om sin etterfølger:

– Jeg er svært fornøyd med at Kristian Fyllingsnes overtar etter meg som festivalleder. Kristian har opparbeidet seg solid erfaring med å programmere og utvikle BIFF langs de baner vi har valgt som landets mest interessante filmfestival, ikke minst ved den betydelige vektleggingen av dokumentarfilmfeltet som gir festivalen muligheter til å være en viktig brobygger mellom ulike interessegrupper og fagfelt. Jeg er trygg på at Kristian er svært bevisst på BIFF sin betydning i filmfestivalfloraen.

25 års jubileum

BIFF vil i 2024 arrangeres for 25. gang og festivalen er godt i gang med planleggingen av jubileumsutgaven. Det arbeides med å lage planer for hvordan dette skal markeres, men det blir et bredt sammensatt festivalprogram med et stort utvalg av det mest spennende som har rørt seg på filmfronten i løpet av det siste året.

BIFF har alltid et omfattende program av både fiksjons- og dokumentarfilm, landets klart største filmtilbud til skoleelever, og festivalen er blant de ledende på dokumentarfeltet i Norden.