5

«Elle» – smart thriller

Paul Verhoeven (78) er som vin – han blir bare bedre og bedre med alderen. Elle er hans første franskspråklige film – og hvilken film!  Vi snakker om mannen  bak blant annet Starship Troopers, Total Recall,...

Isabelle Huppert og franske følelser

(MARRAKECH) Isabelle Huppert har  hovedrollen i Elle – som også er Frankrikes Oscar-kandidat. Isabelle Huppert  delte ut æresprisen til filmens regissør Paul Verhoeven i Marrakech. Hun fikk den samme æresprisen...