Petter Næss drømmer om «Peer Gynt»

 - Jeg vil gjøre fortellingen til  en film om Peer Gynt i vår tid. Det vil også være en historie om Norge fra 1960-tallet til i dag, en beskrivelse av hvordan vi gikk fra å være et kollektiv samfunn til et hver...