Besøksrekord på BIFF

Bergen internasjonale filmfestival har lenge vært Norges største filmfestival i omfang med over 160 lang- og kortfilmer i løpet av ni dager på nesten 550 forestillinger og arrangement.

 

I 2015 hadde festivalen 57 292 besøk, og i 2014 hadde festivalen 56 302 besøk. Besøkstallet har økt med nesten 7000 besøkende fra året før. I tillegg hadde BIFF Expanded et besøk på 1802.

Festivalleder Tor Fosse er strålende fornøyd med årets festival. «Alt gikk etter planen – visningene startet presis og det var ingen store avvik. Vi er godt i gang med planleggingen av neste års BIFF. De første stoppene i festivalturneen frem mot neste års festival er filmfestivalene i Tokyo, Jihlava og Roma.», sier Fosse.

 

Over 30 000 elevbesøk

BIFF arrangerer årlig gratis filmvisninger spesielt for skoleklasser. I år ble det for første gang arrangert visninger for barneskoler, i tillegg til ungdomsskoler og videregående skoler. Elevene blir introdusert til dokumentarer med aktuelle tema som flukt, bærekraft og mediemakt. I fjor var antall skolebesøk på 24 500 besøkende, og i år satte Bergen internasjonale filmfestival ny rekord i antall skolebesøk på 30 410 besøk.

For skolevisninger under BIFF får skolene studieark til filmene, myntet på forberedelse til festivalbesøket. Filmene blir vist i skoletiden under festivalen og etter filmen blir det dialog med filmskaperne og medvirkende, der elevene kan komme med egne synspunkt, spørsmål og kommentarer til filmen. Beste dokumentarfilm vist i årets skoleprogram for ungdomsskoler og videregående skoler ble kåret av ungdomsfilmklubben HUFF. Ungdommenes dokumentarfilmpris gikk til
Flukten regissert av George Kurian.

 

Populær Virtual Reality og ny teknologi-utstilling

BIFF Expanded kan også skilte med besøksrekord. Med 1802 besøkende, ble antall besøkende nærmest doblet sammenlignet med fjorårets tall på 950 besøkende. På tredje året arrangerer Bergen internasjonale filmfestival BIFF Expanded. Årets utstilling fant sted i Visningsrommet på USF Verftet. Utstillingen tar for seg skjæringspunktet mellom film, visuell kunst og ny teknologi. Målet er å fremheve disse krysningene ved å vise til det mest innovative innen nye medieproduksjoner som utforsker utvidelsen av filmkultur. Utstillingen består av håndplukkede Virtual Reality og ny teknologi-prosjekter som presser grenser og utfordrer konvensjoner innen digital historiefortelling.