Ny filmfestival i Oslo

Med innovasjonsstøtte fra kommunen leverte Festivalkontoret AS tidligere i år en utredning, der man har undersøkt forutsetningene for å etablere en slik festival i landets hovedstad. Ambisjonen er at festivalen skal bli en integrert del av byen, hvor både kinosaler og utendørsarenaer tas i bruk.

Festivalkontoret ønsker at OSLO PIX skal bli et velkomment supplement til resterende festivaler i hovedstaden og  utfylle et kunstnerisk tomrom av kvalitetsfilm fra Europa og Nord-Amerika.

Konkurranse

Bak Festivalkontoret AS står Stiftelsen Film Fra Sør som har lang erfaring og suksess med sin festival på høsten. Den nye festivalen vil forgå på sommeren. Det vil si at festivalen kommer forkant av filmfestivalen i Haugesund. Dermed vil det bli enda tøffere for Haugesund som i år gikk glipp av
Kongens nei til fordel for BIFF i Bergen.

En Oslo-festival lagt sensommers vil være atskillig mer attraktiv som premierested enn Haugesund pga større mediedekning. Det betyr at Den norske filmfestivalen i Haugesund kommer i skvis mellom Oslo og Bergen. De to festivalene vil mest sannsynlig stikke av med premierene.

Kamp om pengene

OSLO PIX betyr også at kampen om festivaltilskudd fra NFI hardner til. Når Oslo kommune nå stiller opp med 1,9 millioner kroner og Nordisk Film Kino også går inn med penger, er det å forvente at Oslo Pix er en sterk kandidat når festivalmidlene skal fordeles.

Taperen er Haugesund. Festivalen sliter med manglende satsing fra næringsliv, kommune og fylkeskommune -samtidig som haugesunderne aldri har omfavnet festivalen. Når Film & Kino i tillegg er på vei ut som eier, mister den også sin bransjetilknytning. Nå kommer den i tillegg tidsmessig i skvis mellom Oslo og Bergen. Det er synd og si det, men OSLO PIX er nok en spiker i kisten til filmfestivalen i Haugesund.

Alt tyder på at OSLO PIX, BIFF i Bergen og TIFF i Tromsø i fremtiden blir de viktigste filmfestivalene i Norge.