Amandakomiteen endrer juryordningen

Komiteen har tatt debatten som har oppstått i kjølvannet av årets jurys nomineringer til etterretning både rundt juryens sammensetning og kriteriene for de ulike prisene, spesielt for Beste norske kinofilm. Komiteen registrerer at reglementet for årets prisutdeling har blitt tolket svært ulikt og at det er ulike meninger om formuleringen rundt kriteriene for prisene. Det har også kommet kritikk mot juryens sammensetning og manglende kjønnsbalanse. Amandakomiteen har derfor vedtatt å endre reglementet på begge disse punktene.

 

Ny ordning

Det opprettes en representativ og kjønnsbalansert storjury på totalt 15 personer som erstatter fire av dagens juryer. Denne juryen vil bedømme alle kinofilmkategoriene, samt Beste dokumentar og kortfilm. Det vil ikke utnevnes en juryleder, juryens arbeid koordineres av Amandakomiteens sekretær. Jurymedlemmer vil som tidligere bli oppnevnt etter forslag fra de ulike organisasjonene. Amandakomiteen har ansvar for å tildele Ærespris og Gullklapper, Beste utenlandske kinofilm vil fortsatt ha sin egen jury, og Folkets Amanda avgjøres via publikumsavstemning.

Kriteriene for de ulike priskategoriene fjernes fra reglementet, da komiteen setter sin lit til at en representativ storjury vil kunne vurdere på best mulig måte årets filmer opp mot hverandre innen de ulike kategoriene.