SF Kino blir ODEON

I løpet av 2018 vil SF Kino AS øvrige avdelinger gjennomgå en oppdatering av profil og bli ODEON-kinoer.  SF Kino har vært markedsført med varemerket i nesten 20 år i Norge.

ODEON ble etablert i England i 1930, og har blitt en av de best kjente merkevarene innen kinodrift i verden. I mars 2017 ble SF Kino AS kjøpt av ODEON Cinemas Group, som er en del av det amerikanske kinoselskapet AMC Theaters”

– Historien vår som SF Kino er vi stolte av, men nå gå vi inn i en ny æra, sier Ivar Halstvedt, adm. direktør SF Kino AS.

– Vi ønsket en merkevareidentitet som er unik i Norge og som også har en sterk kinoarv som utrykker vår stolthet av våre kinoer, og vi havnet på ODEON som det åpenbare valg. I Norge har også kinoene en tradisjon med å hete stedets navn samt kino, så på folkemunne er nok mange av våre avdelinger kjent bare som f.eks. Lillestrøm Kino.

Bytte av varemerke fra SF Kino til ODEON skjer i forbindelse med åpningen av ODEON Oslo den 22. mars og øvrige avdelinger vil gradvis bli oppgradert med ny profil i løpet av våren/sommeren 2018.