Filmkritikerprisen til «Blindsone» og Tuva Novotny

Filmkritikerprisene i regi av Norsk Filmkritikerlag ble i dag udelt på Engebret Café i Oslo.

Prisen for Beste skuespiller gikk til Pia Tjelta for hovedrollen i Blindsone. Prisen for Beste fagfunksjon gikk til Martin Otterbeck for fotoet i Utøya 22. juli.

Filmkritikerprisen ble først delt ut for 69 år siden og er kåret etter en avstemning blant lagets rundt 90 medlemmer.

Hedersprisen,Budbringeren,  gikk i år til nettmagasinet Montages, «en uredd motstemme og en frittalende ambassadør og forsvarer av norsk og internasjonal filmkunst».