Tidenes 10 beste krigsfilmer

Roland Emmerichs andre verdenskrig-drama Midway er premiereklar og 4. desember kommer Apokalypse nå! Final Cut. Det er gode grunner til å ta et dypdykk inn i sjangeren som stiller filmskaperen ovenfor en rekke dilemmaer.

Blant dilemmaene er om historisk nøyaktighet skal gå på bekostning av en overbevisende fortelling? Når filmer nå lages for et globalt publikum, er det fremdeles akseptabelt å ha «goodies» og «badies» i filmer? Og er det ok å bruke  humoren i krig, eller må vi være ærbødige over de falne.

For å få et inntrykk av hva som skaper en god krigsfilm og om de tjener et høyere formål utover ren underholdning, kan det være lærerikt å høre meningene til de som har vært involvert i konflikter – soldatene og krigsreporterne selv mener om sjangeren.

En fersk meningsmåling i USA med veteraner fra konfliktene i Korea, Vietnam, Golfen og Afghanistan trakk opp noen fascinerende resultater – det er ikke en klassiske helteepos som Den lengste dagen  eller John Waynes The Green Berets som topper deres liste.

Krigens mørke sider

I stedet valgte krigsveteranene nesten utelukkende filmer som representerte den mørkere siden av konflikten: Apocalypse Nå!, Francis Ford Coppolas filmatisering av «Heart of Darkness» i Vietnam; The Hurt Locker, som ikke har fokus på kamphandlinger, men følger en ekspert på å detonere bomber. Stanley Kubricks Full Metal Jacket som går inn i  helvetet på marinens boot camp og deretter krig. Den som toppet listen var American Sniper, en fortelling som appellerte til militære  like mye for fremstillingen av en moderne helt som at den gjenforteller heltens smertefulle reintegrering i det normale samfunnet.

Interessant kom Steven Spielbergs epos Redd mening Ryan på andreplass i veteranenes meningsmåling. Det skyldtes ikke minst den berømte en 28-minutter lange åpningsscenen som fanget skrekkopplevelsene til de amerikanske troppene da de gikk i land ved Omaha Beach i Normandie på D-Dagen i 1944.

Her  mine 10 favoritter blant krigsfilmene:

Apokalypse nå

(Apocalyse Now) USA 1979 (Regi: Francis Ford Coppola)

Oberst Kurtz har begått drap og bygd sitt eget hovedkvarter utenfor amerikansk militær kontroll mens Vietnamkrigen raser. Kaptein Willard må ta Kurtz av dage. Oppdraget blir et drepende dypdykk i krigens galskap. Kaptein Benjamin Willard glir inn og ut av søvnen på et lummert hotellrom i Saigon. Minnene fra krigen ligger som et filter foran fornuften. Ingen ting betyr noe lenger for den skilte kapteinen som har sett alt av menneskelig nedrighet i den vietnamesiske jungelen. Så må han ut i tjeneste igjen. Oppdraget er spesielt, selv for krigsvante Willard. Høyt dekorerte oberst Kurtz i den amerikanske hæren må myrdes av sine egne på grunn av krigsforbrytelser.

 Kampen om Algerie

(La battaglia di Algeri), Italia 1966 (Regi: Gillo Pontecorvo)

I 1954 innleder den algeriske frihetsfronten et opprør mot landets franske styre. Opprøret går over i full krig, som utkjempes på Algeries gater og torg. Terrorisme og tortur blir hverdagslige våpen i den blodige kampen som til slutt resulterer i Algeries selvstendighetserklæring i 1962.  Gillo Pontecorvos film er obligatorisk på enhver filmskole.

 

Redd menig Ryan

(Saving Private Ryan), USA 1998 (Regi: Steven Spielberg)

D-dagen, 6. juni 1944. De færreste av soldatene som trådte i land på stranden i Normandie var forberedt på hvilket helvete de hadde i vente. Kaptein Miller (Tom Hanks) er blant dem som lykkes i å lede sine menn over stranden og opp skråningene mot tyskerne. Den hardeste oppgaven lå fortsatt foran dem. Etter at de allierte hadde fått et fotfeste ved Omaha-stranden, får Miller i oppdrag å føre sine menn bak fiendens linjer for å finne en mann; menig James Ryan (Matt Damon). Han er yngst av fire brødre, de tre andre er nylig drept i kamp.

 

Full Metal Jacket

Storbritannia/USA 1987 (Regi: Stanley Kubrick)

Vi følger fire unge menn fra den harde treningen med knalltøffe instruktører hjemme på Parris Island, til slagmarken i Vietnam. Vi er med i hele prosessen med umenneskeliggjøring fra vanlige borgere til profesjonelle soldater. Filmen nagler deg til stolen. Stanley Kubrick stiller gjennom dette krigseposet spørsmål om hensikten med krig gjennom å vise skjebnene til personene vi følger.

Platoon

USA 1986 (Regi: Oliver Stone)

I filmen følger vi den 18 år gamle, frivillige soldaten Chris og hans opplevelser i Vietnam. I det Chris ankommer Vietnam møtes han av stabler med likkister, og de spøkelsesaktige ansiktsuttrykkene til soldatene som har vært i Vietnam en stund. Men det er i det første sammenstøtet med fienden at Chris forstår hva han egentlig har begitt seg ut på … Etter hvert går det dessuten opp for ham at Vietnamkrigen ikke bare er en krig mot fienden, men også en kamp mellom de amerikanske soldatene – en kamp for å overleve, en kamp der alle midler er tillatt.

The Hurt Locker

USA 2009 (Regi: Kathryn Bigelow)

Det er laget mange filmer om Irak-krigen. Den beste er laget av en kvinne. Kathryn Bigelows intense portrett i
The Hurt Locker av elitesoldatene som har et av verdens farligste yrker: desarmere bomber midt under krigshandlingene, er en usedvanlig film. I en halvdokumentarisk stil med håndholdt kamera drar hun publikum rett inn i helvetet i Bagdad.

Den store illusjonen

La Grande Illusion, Frankrike 1937 (Regi: Jean Renoir)

Kun to korte år før den andre verdenskrig laget Jean Renoir sitt mesterverk,
Den store illusjonen; en krigsfilm uten blod, skyttergraver og endimensjonale fiendebilder – styrt av en grunnleggende tro på mennesket og dets mulighet til å bevare sin verdighet under alle forhold. For dette er
Den store illusjonen en av ytterst få ikke-engelskspråklige filmer som har fått Oscar for beste film.

The Thin Red Line

USA 1998 (Regi: Terrence Malick)

Under 2. verdenskrig blir et kompani amerikanske soldater sendt til Stillehavsøya Guadalcanal. Her kastes soldatene øyeblikkelig ut i utmattende og blodig kamp om den lokale flyplassen under ledelse av oberstløytnant Tall; en offiser av den gamle skolen som heller vil parere sine ordre enn å redde sine menn. Midt i dette umenneskelige krigshelvete kjemper soldatene for å holde fast på sin egen menneskelighet. Men plutselig dreier kampen seg om noe helt annet. Ren og skjær overlevelse…

Der Untergang

Tyskland 2004 (Regi: Olivier Hirschbiegel)

Russisk fremrykking bærer bud om at Berlin og Det tredje riket nærmer seg slutten. I en bunker under den tyske hovedstaden vil en svekket og syk Adolf Hitler sette inn en motoffensiv med styrker som ikke lenger finnes. Despoten er maktesløs, og han ser bare én utvei. Dekket av fire meter tykk betong, under bakken bak det gamle rikskanselliet, ble Føreren et speil av ruinen Tyskland. Plaget av sykdom og et lunefullt sinn forsøkte han å sette i verk en motoffensiv, men styrkene han ønsket seg var beseiret eller for langt unna til å gi russerne verdig motstand.

Patton

USA 1970, (Regi: Franklin J. Schaffner)

Rommels seierrike Afrika-korps har nylig påført det amerikanske 2. korps meget store tap ved kampene om Kasserin-passet. Som ny sjef ankommer Patton med ordre om å bringe korpset i kampklar stand. Nå er både moral og kampevne heller frynsete. Etter anmodning av Patton blir generalmajor Omar N. Bradley hans nestkommanderende. General Patton snur nærmest opp-ned på 2. korps og sveiser det sammen til en effektiv slagstyrke.

Hjortejegeren

The Deer Hunter, USA 1978 (Regi: Michael Cimino)

I den lille stålbyen Clairton i Pennsylvania forbereder Michael, Steven og Nick seg på å delta i Vietnamkrigen. Etter en siste hjortejakt og Stevens giftemål med den gravide Angela, drar de for å kjempe for sitt fedreland. Gjennom kamper, fangenskap, psykisk stress og moralske dilemmaer blir det klart for de tre at krig ikke bare er en kamp for ære og fedreland, men mest av alt lidelse. Oppholdet i Vietnam påvirker dem alle på forskjellige måter, og deres møte med USA etter hjemkomsten blir ikke helt som de hadde regnet med.

Ærens vei

Paths of Glory 1957, (Regi: Stanley Kubrick)


Under første verdenskrig beslutter en fransk general å heve sin status gjennom å sende en styrke i et umulig angrep mot tyskerne – med hundretalls falne som resultat. For å dekke over feilen velges tre landsmenn ut for å henrettes for «feighet under strid». Mot denne ondskapen stilles oberst Dax (Kirk Douglas), som innleder en desperat kamp for å hindre at de uskyldige soldatene må bøte med livet.

Gå og se

Sovjetunionen 1985 (Regi: Elem Klimov)

Fjortenåringen Flyora vil ingenting mer enn å slåss mot tyskerne i det sovjetiske Hviterussland under andre verdenskrig. Etter å ha funnet en gammel rifle melder han seg hos partisanene. En sterk film som viser krigens brutale vesen. Ubarmhjertig dyster, dypt forstyrrende, og gjort utvilsomt mer fryktinngytende av det faktum at nesten alt virkelig skjedde. Det en deprimerende, men nødvendig påminnelse om et av de mørkeste kapitlene i menneskets historie. At den også klarer å være både poetisk og realistisk er en ypperlig prestasjon fra regissørens side.