NFI gir 14 millioner ekstra til utvikling av filmer og serier

Norsk filminstitutt gir 14 millioner kroner ekstra til utvikling av filmer og dramaserier på grunn av coronakrisen.

Nedstengingen av samfunnet som pågår for å begrense spredning av coronaviruset, rammer den norske filmbransjen svært hardt. Blant annet er det som skulle bli årets store julefilm -andre verdenskrig-dramaet Kampen om Narvik stoppet opp på ubestemt tid og det er nå usikkert om den vil få premiere 25. desember som planlagt.

To norske kinopremierer er allerede stoppet; dokumentarfilmen iHuman og skrekkfilmen  Alle må dø skulle begge ha premiere 13.mars. iHuman er nå tilgjengelig som strømming -hva som skjer med Alle må dø er ennå uklart.

Kampen om Narvik-produsent Aage Aaberge har stoppet innspillingen av filmen – og noen markedsføring av filmen i Cannes blir det heller ikke muligheter for. (Foto: Morten Steingrimsen)

Usikkerheten i det globale markedet fører til at det blir vanskelig å få finansiert produksjoner som ligger frem i tid. I tillegg betyr stengte kinoer og utsatte premierer et bortfall av publikumsinntekter for ferdige og lanseringsklare filmer.

– Nå er det viktig å holde aktiviteten oppe på områder som faktisk ikke trenger stenge ned mens resten av verden står på pause. Samtidig må vi sikre at vi har de beste prosjektene å sette i produksjon når vi er tilbake med normal aktivitet i filmbransjen. Vi øker derfor tildelingen til utvikling av alle formater og manusutvikling med 14 millioner kroner, gjennom å omdisponere filmfondet, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Tildeles forløpende

Derfor iverksetter nå NFI egne tiltak innenfor de økonomiske rammene som fondet gir.
– Gjennom denne ekstra bevilgningen vil vi bidra til at manusforfattere, regissører og produsenter nå bruker sin kapasitet til å skape nye historier og prosjekter som kan realiseres i fremtiden, og som vil glede publikum i årene som kommer, sier Kjersti Mo.

NFI-direktør Kjersti Mo lanserer nå hjelpepakke for filmbransjen.

Disse midlene vil tildeles fortløpende, uten søknadsfrist, og med maksimalt 3 – 4 ukers behandlingstid. NFI vil i tillegg utbetale en ekstra tidlig rate for videre utvikling til de som allerede har fått tilsagn om produksjonstilskudd, men som forhindres i å gå i planlagt produksjon.

–  Uten tiltak for å avhjelpe situasjonen kan vi risikere at mange aktører går konkurs, og at vi mister fagkompetanse og prosjekter som setter norsk film langt tilbake. Dette vil også gå ut over publikum, som vil risikere et dårligere utvalg av norske filmer i fremtiden, sier Kjersti Mo.

Tilskudd til lansering på digitale plattformer

Situasjonen oppleves også prekær for de som har filmer som nå skulle møtt sitt publikum på kinolerretet. Filminstituttet ser nå nærmere på hvordan vi kan legge til rette for at disse filmene i perioden dette varer heller skal kunne treffe sitt publikum gjennom andre tilgjengelige kanaler.

NFI kan blant annet gi tilskudd til lansering på transaksjonsbaserte plattformer i Norge, det vil si plattformer som avregner inntekter tilbake til rettighetshavere per påsyn.
NFI åpner nå også opp for å gi tilskudd til lansering på digitale markeder og festivaler i utlandet, der disse opprettes som et alternativ til avlyste festivaler og markeder.

NFI er i tett dialog med Kulturdepartementet om behovet for ytterligere tiltak som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene for bransjen.