Slik søker du om forbrukslån

Når man skal søke om forbrukslån vil de fleste banker og långivere operere med en så og si lik søknadsprosess. Prosessen består blant annet av overføring av informasjon og en evaluering, samt validering av opplysningene som blir gitt. Til tross for dette er det flere ting som foregår i bakgrunnen når du skal søke om forbrukslån.

 Søknadsprosessen i forbindelse med forbrukslån er kjent for å være rask, det skyldes den raske teknologien vi har i dag. Det vil si at bankene har maskiner som skanner søknader og henter inn kredittsjekk automatisk når banken mottar søknaden.

 

Slik er søknadsprosessen for lån uten sikkerhet

 Banken vil be om flere ting før de vurderer søknaden din. Derfor må du ikke bli overrasket dersom det blir noen runder frem og tilbake før alt er signert og lånet kan betales ut. For at du skal lære best mulig om hvordan søknadsprosessen fungerer, har vi laget en liten guide for deg:

  1. Du starter på hjemmesiden til aktøren hvor du ønsker å søke om forbrukslån. Her legger du inn ønsket lånesum og nedbetalingstid på lånet.
  2. Når banken mottar søknaden vil de hente inn en kredittsjekk av deg med en gang. Videre sammenlignes opplysningene av kredittsjekken med opplysningene du selv har gitt til banken.
  3. Mener banken at du har en god nok økonomi til å betjene lånet vil du få et tilbud fra banken.
  4. Du bestemmer selv om du vil akseptere eller avslå tilbudet du får.
  5. Dersom du godtar vil banken sende ut et gjeldsbrev som du enkelt signerer digitalt med BankID.
  6. Når banken får et signert gjeldsbrev i retur, kan de betale ut pengene til din konto.

 Husk at når pengene blir betalt ut til kontoen din, vil betingelsene og vilkårene for lånet tre i kraft. Det vil si at lånet har en løpende rente, og du er nødt til å betale avdrag som følger av nedbetalingsplanen.

 

Faktorer som kan føre til avslag

 Får du avslag på søknaden din kan det være flere grunner til at det har skjedd. Långiveren gjør en individuell vurdering av hver enkelt søknad, og lever du ikke opp til kravene vil du oppleve å få avslag.

 Bankene er nøye på å kartlegge hvor stor risikoen er for mislighold når de vurderer søknader. Derfor skal vi gå litt nærmere inn på noen av de mest normale grunnene til at bankene velger å avslå en søknad.

 

Har du betalingsanmerkninger og inkassokrav?

 Den mest normale grunnen til at noen opplever avslag på søknaden, er at man har betalingsanmerkninger eller inkassokrav registrert på seg. Disse anmerkningene gjør at banken ser på deg som en med dårlig betalingsevne. Dette fører igjen til at banken ser på situasjonen som for høy risiko, med tanke på å låne ut penger.

 Man får en betalingsanmerkning når man ikke har betalt et utestående krav, etter flere påminnelser. Når en person har pådratt seg betalingsanmerkninger, viser dette at vedkommende har dårlig økonomi og dårlig betalingsevne.

 

Har du eksisterende gjeld?

 Bankene har også ansvar for å sikre at låntakere klarer å betjene gjelden sin, i henhold til kravet om forsvarlig lånevirksomhet. Dette betyr at banken ikke kan låne ut mere penger enn det låntakerens inntekt tilsier. Banken kan heller ikke utbetale nye lån dersom belåningsgraden til kunden allerede er høy.

 En tommelfingerregel er at man ikke kan låne mer enn fem ganger inntekt. Da gjelder total gjeldsgrad. Har du for eksempel både kredittkort, forbrukslån og SMS-lån fra før, vil du sannsynligvis ikke få enda et lån før du har betalt ned på din eksisterende gjeld.