«Alle hater Johan», «Krigsseileren» og «Syk pike» er på kortlisten i det norske Oscar-løpet

En av disse tre filmene blir den 26. september utpekt til å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste internasjonale film.

– Dette er tre filmer som den norske Oscarkomiteen mener har særpreg og kan ha en god mulighet til å skille seg ut i konkurransen om en Oscar i kategorien beste internasjonale film, sier Oscar-komiteens leder Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Etter grundig vurdering av Oscar-akademiets reglement hva gjelder nasjonalitet, språk og produksjon, sto i år totalt 23 langfilmer igjen som mulige kandidater til den norske kortlisten.

Den norske Oscar-komiteen, bestående av åtte representanter fra bransjeorganisasjonene, Filmkritikerlaget og Norsk filminstitutt, avgjør hvilken film som innstilles til Oscar-akademiet i kategorien Beste internasjonale film. Komiteen kommer først frem til en kortliste på tre filmer. Deretter får produsentene og regissørene for de tre filmene presentere sine planer for en eventuell Oscar-kampanje, før komiteen fatter sin beslutning om hvilken av de tre filmene som skal representere Norge.  Denne avgjørelsen blir offentliggjort mandag den 26. september 2022.