Manusforfatterne i Hollywood går ut i streik

I dag går manusforfatterne i Hollywood ut i streik. Det vil ramme både film og tv-produksjoner. I motsetning til i flere andre amerikanske sektorer står fagforeningene sterkt i filmbransjen.

Hollywood har vært en fagforeningsby i nærmere 100 år. I løpet av den tiden har det vært litt over et dusin store arbeidsstreiker. Den siste var arbeidsstansen i Writers Guild of America var i 2007-08, som varte i 14 uker og hadde en lang innvirkning på bransjen.

Dette er den første streiken av sitt slag på 15 år kommer på et tidspunkt da forfatterlønningene aldri har vært lavere mens studioene rapporterte rekordoverskudd. Likevel ser ikke forfattere en del av kaken, spesielt når det gjelder jobbsikkerhet. Strømmetjenester har endret arbeidet systemet og erstattet stabstillinger med «minirom», der en gruppe forfattere bygger historien og en annen skriver manusene. Dette har ført til nedgang i lønn og langtidskontrakter.

Blitt vanskeligere å overleve

«Overlevelsen av å skrive som et yrke står på spill i denne forhandlingen,» sier WGA innledningsvis. Mange medlemmer som tidligere har tjent et godt levebrød, finner det mye vanskeligere å gjøre det i disse dager.

«Det skyldes i stor grad overgangen til strømming. Manusforfattere opplever at arbeidet deres devalueres i alle deler av virksomheten. Mens selskapets fortjeneste har holdt seg høy og utgifter til innhold har vokst, faller manusforfattere på etterskudd, sier WGA i en uttalelse. «Bedriftene har brukt overgangen til strømming for å kutte forfatterlønn og skille skriving fra produksjon, noe som forverret arbeidsforholdene for serieforfattere på alle nivåer. ”

I streikeerklæringen mandag kveld var fagforeningen mer eksplisitt og hevdet at Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) i hovedsak er ute etter å skape korttidskontrakter ut fra det som en gang var fast ansettelse. Det er også en konflikt om effekten av AI – kunstig interlligens, og hvordan den kan brukes til å generere skript.

AMPTP på sin side tar en konservativ økonomisk tilnærming som representerer interessene til medlemmene med et øye for deres bunnlinjer og aksjekurser.