Søknadskø hos NFI for insentivordningen 2024 

Norsk filminstitutt (NFI) mottok 18 søknader til insentivordningens søknadsrunde for 2024. Samlet sum søkerne oppgir at de vil bruke på produksjon i Norge er 1,09 milliarder kroner. Totalt søkt refusjonsramme er 272,5 millioner kroner.  

Insentivordningen tilbyr refusjon på inntil 25 prosent av produksjonskostnadene til filmer og serier som skal produseres helt eller delvis i Norge. Det er søkt for totalt åtte spillefilmer, ni dramaserier og én dokumentarfilm.

Den suverent største søknaden kommer fra Working Title Television Ltd. som skal lage en dramaserie på ni episoder av Jo Nesbøs roman Marekors med tittlen The Devil’s Star. Søknaden deres er på nærmere nest 54 millioner kroner. Det betyr at de planlegger å legge mer enn 200 millioner i produksjone i Norge. Det er sammen selskap som sto for filmatiseringen av av Jo Nesbøs Snømannen i regi av Tomas Alfredson og med Michael Fassbender i hovedrollen. Det er ikke sluppet hvem som skal regissere og spille hovedrollen i The Devil’s Star.

Working Title Television Ltd lyktes ikke helt med Jo Nesbø-filmatiseringen The Snowman med Michael Fassbender i hovedrollen.. Nå gjør det nytt forsøk med The Devil’s Star (Marekors).

Den nest største søknaden kommer fra Motion Blur Films 4 AS som skal lage Troll 2 med Roar Uthaug i registolen søker om 38 millioner. Den første Troll-filmen ble en megasuksess på Netflix. Nesten like stor er søknaden fra Redpoint Productions AS som også søker om 38 millioner til dramaserien Kongeriket som er nok en Jo Nesbø-filmatisering.

Roar Uthaugs Troll ble en kjempesuksess på Netflix. Det er med andre ord god frunn til å glede seg til oppfølgeren.

Her er søkerne

Sortert etter tittel, søker, format og søkt beløp:

 • The Devil’s Star. Working Title Television Ltd. Dramaserie. 53.875.081 kroner
 • Troll 2. Motion Blur Films 4 AS. Spillefilm. 38.553.649 kroner
 • Kongeriket. Redpoint Productions AS. Dramaserie. 38.300.000 kroner
 • Blod i snø. Truenorth Norway AS. Spillefilm. 28 609 159 kroner
 • Lakseøya. Rubicon TV AS. Dramaserie. 18.095.000 kroner
 • The Woman In Cabin 10. Living Daylights Productions AS. Spillefilm. 14.048.471 kroner
 • Shelter. Truenorth Norway AS. Dramaserie. 12 375 000 kroner
 • The Snow Sister. Anonymous Content Nordic AS. Spillefilm. 11.000.000 kroner
 • Star Trek: Strange New Worlds S3. Storm Studios AS. Dramaserie. 10.000.000 kroner
 • Behind the Machine. Rubicon TV AS. Spillefilm. 9.608.552 kroner
 • La Palma. Fantefilm Scripted Series AS. Dramaserie. 8.867.713 kroner
 • Forging the Fjords. Kompendium Film AS. Spillefilm. 6.379.380 kroner
 • The Last of Us S02. Storm Studios AS. Dramaserie. 9.750.000 kroner
 • Star Trek: Section 31. Storm Studios AS. Spillefilm. 4.169.200 kroner
 • FBI: International. Bearhug AS. Dramaserie. 2 692 054 kroner
 • Folk. Fuglene AS. Dokumentarfilm. 2.354.461 kroner
 • Missing Island. Maipo Film AS. Spillefilm. 2.162.500 kroner
 • Prince Marko. Film in Norway AS. Dramaserie. 1.641.900 kroner

Totalt søkt refusjonsramme for søknadsrunden 2024 er 272,5 millioner kroner fordelt på disse 18 søknadene. Til sammenlikning mottok NFI til søknadsrunden 2023 syv søknader om totalt 99,8 millioner kroner i refusjonsramme. Til runden i 2022 kom det inn 14 søknader med totalt søkt refusjonsramme på 244 millioner kroner, mens tallene for 2021 var 11 søknader om totalt 292,1 millioner kroner.

Om insentivordningen
Insentivordningen tilbyr refusjon på opptil 25 % av produksjonskostnadene til produksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge. Refusjonsordningen er opprettet for å tiltrekke store internasjonale produksjoner til Norge. Refusjon til utbetaling beregnes basert på regnskap for produksjonen i Norge. Det vil si at refusjonen først utbetales etter at produksjonen i Norge er avsluttet. Kjøp av varer og tjenester må knytte seg til aktivitet i Norge, og må være utbetalt til skatteytere i Norge, for at kostnaden skal gi grunnlag for refusjon til utbetaling. Insentivordningen sikrer utenlandske investeringer i Norge, og dermed friske midler som stimulerer til økt aktivitet i norsk næringsliv, både i og utenfor filmbransjen.