«Radical» – bør være pensum for enhver lærer

5
Total vurdering

Det er ikke bare her hjemme skolen er under debatt. Den meksikanske filmen «Radical» tar oss med til en liten meksikansk grenseby preget av kriminalitet, vold og fattigdom og hvor halvparten av elevene slutter etter sjette klasse.

PÅ KINO FRA 26. APRIL: «Radical» fremstår som et kraftig bevis på hva en virkelig radikal tilnærming til utdanning kan utløse. Denne rørende filmen, regissert av Christopher Zalla, tar publikum med på en emosjonell reise gjennom inn i et klasserom i Matamoros i Mexico, rett sør for grensen til USA.

Radical | November 3, 2023 (United States) Summary: A teacher in a Mexican border town full of neglect, corruption, and violence, tries a radical new method to unlock their students' curiosity, potential - and maybe even their genius.
Countries: United States, MexicoLanguages: Spanish

Zallas manus er basert på en virkelig historie hentet fra en Wired-artikkel fra 2013 om ungjenta Paloma  som vokser opp i fattigdom, og som blir beskrevet som den neste Steve Jobs av Wired. Filmen viser hvordan kreativitet og selvtillit er de magiske ingrediensene for å frigjøre elevenes potensiale.

«Radical» er likevel først og fremst en fortelling om hennes lærer, som går utradisjonelle veier og løfter klassen, som kommer fra enkle kår, til å bli landets beste på nasjonale prøver.

Unik tilnærming

Handlingen i «Radical» sentrerer seg om barneskolen, der elevene for det meste er marginaliserte og vanskeligstilte. De blir stemplet som de dårligste i Mexico.

Eugenio Derbez (Sergio Juarez) er den nye læreren som snur opp ned på hele undervisningen når han ankommer skolen.

Årsaken til de dårlige prestasjonene er ingen ringere enn den tradisjonelle pedagogiske tilnærmingen, som ser ut til å være designet for å kvele deres nysgjerrighet i stedet for å gi næring. Mangelen på grunnleggende ressurser som datamaskiner, forverrer bare situasjonen og opprettholder ulikhet mellom rike og fattige skoler.

Eugenio Derbez (Sergio Juarez) er den nye læreren som snur opp ned på hele undervisningen når han ankommer skolen. Karakteren hans legemliggjør en lærer med en annen visjon, en lærer som ikke er villig til å følge tradisjonelle normer og nekter å se elevene sine som enkle statistiske tall. Hans ankomst til denne skolen utløser en pedagogisk revolusjon.

Filmen viser hvordan Sergio Juárez Correa trosser forventningene ved å styrke elevene sine fantasi, oppmuntrer kreativiteten deres og, enda viktigere, gjenopprette deres selvtillit.

Slipper elevene fri

Elevene i 6. klasse er vant til humørløs klasseromsdisiplin, men han slipper dem fri. Han forsøker å frigjøre potensialet deres ved å frigjøre fantasien deres og introdusere ideer som kritisk tenkning, som definitivt ikke er godkjent i læreplanen.

Læreren er beundringsverdig idealistisk, men også noe urealistisk med tanke på verden disse barna lever i. Han tar ikke alltid de riktige avgjørelsene og han nekter å bøye  for unødige regler.

Fantasi og kreativitet

Filmen viser hvordan Sergio Juárez Correa trosser forventningene ved å styrke elevene sine fantasi, oppmuntrer kreativiteten deres og, enda viktigere, gjenopprette deres selvtillit. Denne radikale tilnærmingen vekker elevenes latente potensial og driver dem til å drømme stort i en by preget av korrupsjon og vold. «Radical» er rå samfunnskritikk , men det gjøres med et håp om at endring er mulig.

Dette er først og fremst en fortelling om nytenking og pedagogikk – ikkenettbrett og PC  er det som skaper gode resultater – det handler om lærere som tør tenke annerledes.  I filmens rulletekt kommer det frem at det at den virkelige Eugenio Derbez fremdeles jobber ved den samme fattige skolen og stadig «leverer» de beste skoleresultatene i Mexico – og at de fremdeles ikke har fått PC.

5
Total vurdering