Forfatter Jonas Bjørnulf Bjerketvedt og Rita Bjørnulf