4

«Etterskjelv» – tilbake til fortiden

Det blir langt fra slik han hadde tenkt, da hans forbrytelse hverken er glemt eller tilgitt. En ting er samfunnets straff, noe helt annet er hjembygdas straff. Den rammer på en helt annen måte. John er en gu...