5

«Snowden»- virkelighetens Jason Bourne

Edward Snowden er varsleren som i 2013 lekket informasjon om etterretningsorganisasjonen NSA. Etter det måtte han flykte og oppholder seg nå i Moskva. Snowden viste hvordan NSA i sin kamp mot terrorisme spio...