Zac Efron er kritikerfavoritt

Nesten halvveis ut i festivalen begynner noen favoritter å utmerke seg.  Så langt er det ingen tvil om at
At Any Price sammen med massemorderfilmen
The Iceman og Ulrich Seidls
Paradise: Faith er favoritter etter at Paul Thomas Andersons
The Master, med Joaquin Phoenix i hovedrollen, fikk en heller blandet mottagelse.

At Any Price har historien lagt til USAs kornkammer Iowa hvor storbonden og såkornselgeren Henry Whipple (Dennis Quaid) forsøker å utvide landsbrukseiendommen og sikre fremtiden for gården som har vært i slekten i fire generasjoner. Ingen av hans to sønner har ønske om å overta. Eldstesønnen reiser rundt i Latin-Amerika, mens yngstesønnen (Zac Efron)  heller vil skape seg en karriere som racekjører.

Slekt og moral

Det moderne superlandbruket er rammen for denne slektshistorien som handler om familie og moral, men også stiller etiske spørsmål rundt det moderne jordbruket hvor internasjonale selskaper sitter med ”patent på liv” og bøndene ikke kan bruke eget såkorn, men er leilendinger for multinasjonale selskaper og tvinges til å kjøpe nytt såkorn hvert år.

Dennis Quaid gjør kanskje sin beste rolle noensinne som faren som opplever moralske dilemma og er villig til å gjøre alt for å redde slektens fremtid på gården i dette lille samfunnet hvor alle bærer på sine hemmeligheter som ikke helt tåler dagslys. Zac Efron imponerer i rollen som sønnen. Han skapte til dels hysteriske tilstander blant ungjentene ved premieren i Venezia.

Regissøren, iransk-amerikanske Ramin Bahrani, forteller til Cinema at Arthur Millers ”En handelsreisendes død” var en av de store inspirasjonskildene til filmen som nå får premiere samtidig som USAs landbruk  opplever den verste tørken på femti år.