Mannen og myten

De fleste voksne i Norge husker Olof Palme. Den svenske politikeren var den mest betydningsfulle skandinaviske politikeren frem til han ble skutt på Sveavägen i Stockholm 28. februar 1986. Drapet på statsministeren har i ettertid ridd det svenske samfunnet som en mare.

De to filmskaperne Kristine Lindström og Maud Nycander har laget et portrett basert på arkivmateriale. For første gang har man også fått tilgang til familiens private Super 8 opptak. De gir et utfyllende bilde av privatmannen Olof Palme.  Her får vi et bilde av en politiker som mestret det politiske spillet bedre enn noen og var en gudbenådet taler, men som på det private  området var keitete og på kjøkkenet håpløs.

Kristine Lindström og Maud Nycanders film er samtidig også bilde av et splittet samfunn. Enten var man med ham eller så var man mot ham. Blant mange på borgerlig side var det et rent hat fordi man så på ham som en sviker – at han med sin overklasebakgrunn ble en radikal sosialdemokrat. Sverige var et splittet samfunn. Han utfordret mange når han tok parti for Nord-Vietnam mot USA, og Arafat i Palestina-konflikten og samtidig hilstes som en helt i Havanna hvor han talte på flytende spansk til Fidel Castro og titusener av fremmøtte. Han fremtoning og virke utfordret sterke krefter og det ble en tiltagende demonisering av Palme.

De to regissørene har gått gjennom enorme mengder filmmateriale fra SVT og familiens private filmopptak. Det hele settes i perspektiv sammen med nye intervjuer med venner, fiender, enken Lisbeth Palme og de tre sønnene.

Palme er en dokumentar som tar for seg et helt liv –fra en oppvekst på 1930-tallet  en privilegert familie. Han vokste opp i et familiedynasti og vokse opp trespråklig i en utpreget intellektuell familie. Han gitt på kostskole sammen med Sveriges overklassebarn. En oppvekst som preget ham og som ble brukt mot ham.

Men overklassegutten fra rikmannsbydelen Östermalm bar på et opprør og radikale tanker som han fant gjengklang for hos sosialdemokratene. Som 26-åring ble han lobbyist og taleskriver for statsminister Tage Erlander. Det var starten på en karriere som i løpet av få år førte ham til partitoppen og statsministerstolen.

Som debattant var han enestående. Debatteknikk hadde han lært som student i USA, og de erfaringene og hans evne til spissformuleringer gjorde ham til en fryktet debattant – enten han møtte studenter eller politikere.

Etterkrigstidens Sverige opplever en kontinuerlig opptur og fremsto som et forbilde for hele verden. En økonomisk suksess uten like –styrt sosialdemokrater. En posisjon som ham brukte internasjonalt –ikke minst for å vise at Sverige førte en selvstendig utenrikspolitikk. Det førte ham å kollisjonskurs med amerikanerne.

Nedturen for politikeren Olof Palme starter med IB-afæren. Den unge journalisten Jan Guillou avslørte at en hemmelig etterretningsorganisasjon, Informasjons Byrån, i årevis ulovlig hadde overvåket venstreintellektuelle.

Palme tar oss med på en politisk og privat reise i live til en mann som ikke toet hendene og ikke var redd for å gå i klinsj med sine motstandere.

Filmene avslutter med den 28-årige sosialdemokraten Anna Lindhs tale i begravelsen i mars 1986. I 2003 blir hun selv myrdet, nettopp når hun selv er kandidat til statsministerposten.
Palme viser at det å være toppolitiker har en pris for den det gjelder, men også for de som sitter igjen.

Filmen er obligatorisk for et hvert politisk menneske som vil forstå vår moderne historie.