Oslo kommune gir 1,5 millioner til Jo Nesbø-filmatisering

Filmselskapet Working Title har rettighetene til filminnspillingen, som de har vurdert å legge til Stockholm. Stockholm har tidligere tilbudt 1,5 millioner svenske kroner til prosjektet, dersom innspillingen legges dit.

Oslo kommunehar også sendt et brev til Working Title, der den argumenterer for hvorfor Harry Hole-filmen bør spilles inn i karakterens hjemby.

I mai sa kulturminister Thorhild Widvey (H) at regjeringen jobber for å innføre en insentivordning for film fra 2016. Ordningen skal gjøre Norge mer attraktiv for utenlandske filmproduksjoner.