Filmkritikerprisen til «Louder Than Bombs»

To andre priser ble også delt ut.
Prisen for beste fagfunksjon blant fjorårets norske filmer fikk i år to vinnere.
Ine Marie Wilmann vant for sin hovedrolle i filmen
De nærmeste, regissert av Anne Sewitsky.
Olivier Bugge Coutté fra Danmark vant for klippingen av
Louder Than Bombs, regissert av Joachim Trier.

Filmkritikerprisen risen ble først delt ut for 66 år siden og er kåret etter en avstemning blant lagets nær 100 medlemmer.

Budbringeren er en hederspris for å ha beriket filmkulturen gjennom å spre kunnskap, engasjement og entusiasme for film som kunstuttrykk. Den gikk i år til
Torunn Nyen, mangeårig leder av Kortfilmfestivalen i Grimstad, da hun «kan se tilbake på et imponerende livsverk, som har vært av stor betydning for norsk filmoffentlighet

Sårbarhet

I begrunnelsen for hovedprisen til Joachim Trier heter det:

«Årets vinner er et speil satt opp mot vår egen sårbarhet. Et speil som i sprekker og skår viser ulike fragmenter av det følelsesmessige vakuumet filmens rollefigurer befinner seg i. De er fanget i en tilstand skapt i fortiden og utløst av nåtiden, og filmens stille drama målbærer på ambisiøst vis de emosjonelle kreftene et traume slipper løs, så vel i det konkrete som i det usagte og ødelagte. Det essensielle spørsmålet er hvem som har eiendomsrett på tomrommene som oppstår med et dypt savn. Hvem har krav på å tolke minnene?