John Carew slår følge med sin karakter Benny til Botsen

John Carew har i høst hatt stor suksess i rollen som Benny i Olsenbanden – siste skrik!, men verre gikk det i Oslo tingrett i dag. Her dømtes han til ett år og to måneders fengsel.

Den tidligere fotballproffen og nåværende skuespilleren John Carew er dømt til ett år og to måneder fengsel for skattesvik. Han dømmes også til å betale en bot på 540.000 kroner. Dermed  går det med ham som det bruker å gå for Olsenbanden.

Boten er i tråd med aktors påstand, mens fengselsstraffen er betydelig lavere enn det Økokrim ba om. Økokrim ba om to års fengsel og en bot på 540.000 for John Carew. Nå er han dømt til ett år og to måneder fengsel for grovt skattesvik.

Carew var tiltalt for å ha unndratt 5.422.206 kroner i skatt totalt, noe han ikke bestred under rettssaken i oktober. Da saken gikk for retten erkjente han straffskyld for grovt uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2019. Økokrim mener å ha bevist at Carew i perioden 2014-2019 oppholdt seg i Norge i minst 233 dager.

Økokrim mente at Carew med viten og vilje hadde unndratt skatt i de siste tre årene av tiltaleperioden, og at han derfor skulle dømmes for forsettlig skattesvik for disse årene.

Oslo tingrett dømmer Carew for grovt uaktsomt grovt skattesvik for hele perioden, men han blir frifunnet for forsettlig overtredelse