Stående applaus når Kevin Spacey holder foredrag om «cancel culture»

Kevin Spacey dukket opp under et åpent foredrag om temaet «cancel culture», ved universitetet i Oxford.

Den britiske forfatteren og kommentatoren Douglas Murray inviterte Kevin Spacey til et foredrag om «cancel culture» og for å fremføre en scene fra tragedien «Timon fra Athen», et av Shakespeares minst fremførte verk. Siden starten av #metoo-bevegelsen har Spacey blitt anklaget for en rekke ulike seksuelle trakassering av forskjellige menn, men har så langt ikke blitt dømt for noen av forbrytelsene.

«Timon fra Athen handler om hva som skjer når et samfunn stenger en person ute uten grunn, sa Murray til Times om den spesielle scenen. Det er noe som har vært i Kevins sinn, som det var i Roger Scrutons, så jeg sa at jeg vil ha ham tilbake på scenen i Storbritannia.

Spacey jobber for tiden med sin første spillefilm (Control) siden han ble sparket fra House of Cards for seks år siden. Filmens premiere ble først avlyst i løpet av helgen i Storbritannia, etter at kinoer fikk vite at Spacey var med i filmen. De klarte riktignok å finne en annen kino som sa ja til å vise filmen, men det ser ut til å være langt tilbake tross alt. Til tross for stående applaus i klippet over.