Praying for Armageddon (2023, Tonje Hessen Schei)

«Praying for Armageddon» – drømmen om verdens undergang

5
Total vurdering

Midt-Østen står igjen i brann og skaper ustabilitet i hele verden. I enhver kritisk situasjon kan Israel være sikker på USAs støtte. Det kan de for en stor del takke de hundre millionene evangeliske kristne i USA for, hvis vi skal tro Praying for Armageddon.

Israel og de palestinske områdene preger nok en gang nyhetsbildet. For de fleste nordmenn kan det være vanskelig å forstå den amerikanske mer eller mindre uforbeholdne støtten til Israels politikk ovenfor palestinerne.

Praying for Armageddon | March 20, 2023 (Denmark) Summary: An influential movement of Christian fundamentalists in the US, who with millions of dollars in backing and threads into the government are fighting for the end of the world.
Countries: Norway

Tonje Hessen Scheis nye dokumentar viser at det minst handler like mye om amerikansk innenrikspolitikk som om Midst-Østen. De hundre millionene amerikanske evanglistene har like bokstav- og bibeltro som jødiske sionister – og ingen republikaner kan bli president uten deres støtte.

Troen på denne verdens midlertidige natur og Jesu gjenkomst på dommens dag, former perspektivet deres. De amerikanske evangelikale ikke bare omfavner verdens undergang, men aktivt søker å fremskynde den.

Drømmen om dommedag

Tonje Hessen Schei og Michael Rowleys Praying for Armageddon kaster lys over de politiske konsekvensene av denne søken etter å oppfylle en bibelsk dommedagsprofeti i USA og i utlandet.

Pastor Gary Burd fra Mission: M25 ministries preker viktigheten av å ta opp sverdet og samler sin overveiende mannlige motorsyklistmenighet til å være Guds soldater.

I løpet av de siste tiårene har fundamentalistiske kristne grupper infiltrert ulike nivåer av amerikansk politikk, og fungert som religiøse påvirkere og pålitelige lobbyister for mektige politikere, inkludert tidligere president Donald J. Trump. Denne påvirkningen setter ikke bare USAs demokrati i fare, men påvirker også USAs utenrikspolitikk i Midtøsten betydelig, hevder filmskaperne.

Organisasjoner som Christians Unite For Israel (CUFI), ledet av pastor Hagee, har lobbet for betydelig militærhjelp til Israel, og hevder å støtte nasjonen, men i realiteten forverrer de konflikten. Ved å øke spenningen mellom israelere og palestinere og påvirke beslutninger som å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem, håper disse evangeliske gruppene å utløse Armageddon.

Praying for Armageddon fungerer som en politisk thriller, og slår alarm om den farlige innflytelsen disse gruppene har.

Væpnet religiøs sekt

I dokumentaren følger vi journalisren Lee Fangs reise over hele USA for å intervjue politikere og evangeliske ledere, forsøker å avdekke sammenhengen mellom politikkutforming og ideologi. Den mest opplysende diskusjonen finner sted med tidligere predikant Frank Schaeffer, en gang en del av evangeliske kongelige, som nå advarer mot farene til en væpnet religiøs sekt.

Dokumentaren fremhever mange av de som var med på å storme  Capitol 6. januar 2021. og hindre at Biden ble utnevnt til president tilhøre disse gruppene. Pastor Gary Burd fra Mission: M25 ministries preker viktigheten av å ta opp sverdet og samler sin overveiende mannlige motorsyklistmenighet til å være Guds soldater.

Filmen avslører den globale rekkevidden til kristne fundamentalistiske grupper ved å vise de virkelige konsekvensene av deres innflytelse. Den fanger krigens ødeleggelser og arrogansen til amerikanske bosettere i palestinske territorier.

Praying for Armageddon fungerer som en politisk thriller og slår alarm om den farlige innflytelsen disse gruppene har. Et av filmens sentrale punkter er hvordan de evangeliske kristne rekrutterer nye disipler ved amerikanske militærebaser.

Tonje Hessen Schei leverer nok en gang en grundig dokumentar og viser igjen at hun er en dokumentarist av internasjonbalt format.

Praying for Armageddon gir et godt innblikk i den innflytelsesrike rollen til amerikanske evangelikale i amerikansk politikk – og deres søken etter å fremskynde Armageddon. Det oppleves ikke spesielt tillitsvekkende at lederne for disse dommedagssektene hadde sentrale plasser rundt president Trumps bord – og er sentrale premissleverandører i Washington.

5
Total vurdering